Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Chuẩn bị và tối ưu hóa cho các sự kiện lớn

Nếu đang lên kế hoạch cho một sự kiện hoặc thời gian ngừng hoạt động trên trang web của mình, bạn có thể thông báo cho Google biết để đảm bảo chắc chắn rằng quảng cáo của bạn có thời gian ngưng hoạt động ngắn nhất.

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2102833125951342257
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525
false