Chuẩn bị và tối ưu hóa cho các sự kiện lớn

Nếu đang lên kế hoạch cho một sự kiện hoặc thời gian ngừng hoạt động trên trang web của mình, bạn có thể thông báo cho Google biết để đảm bảo chắc chắn rằng quảng cáo của bạn có thời gian ngưng hoạt động ngắn nhất.

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố