Liên kết tài khoản

Tài khoản Merchant Center của bạn có thể liên kết với các nền tảng khác của Google và của bên thứ ba để giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận. Hãy sử dụng thông tin này để thiết lập liên kết giữa các tài khoản của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false