Thiết lập thuế

Cho phép người mua sắm trực tuyến biết cần phải trả bao nhiêu tiền thuế khi mua sản phẩm của bạn. Hãy sử dụng thông tin ở đây để tìm hiểu thêm về các cách gửi thông tin về thuế suất khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang quảng cáo.

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố