Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thiết lập tài khoản của bạn

Để quảng cáo sản phẩm trên Google, trước tiên bạn cần thiết lập tài khoản của mình. Các bài viết này bao gồm những chủ đề như tạo tài khoản, xác nhận quyền sở hữu trang web và tải biểu trưng lên để đại diện cho doanh nghiệp của bạn.

HƯỚNG DẪN TÔI

Hướng dẫn dành cho người mới dùng Google Mua sắm
Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9962821771564025948
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525