Thiết lập tài khoản của bạn

Để quảng cáo sản phẩm trên Google, trước tiên bạn cần thiết lập tài khoản của mình. Các bài viết này bao gồm những chủ đề như tạo tài khoản, xác nhận quyền sở hữu trang web và tải biểu trưng lên để đại diện cho doanh nghiệp của bạn.

HƯỚNG DẪN TÔI

Hướng dẫn dành cho người mới dùng Google Mua sắm
Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố