Kết nối nguồn cấp dữ liệu với Merchant Center

Hãy sử dụng thông tin này để gửi dữ liệu sản phẩm của bạn tới Google Merchant Center và để biết trạng thái của sản phẩm trong quá trình xử lý nguồn cấp dữ liệu.

Hướng dẫn tôi

Hướng dẫn dành cho người mới dùng Google Mua sắm
Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false