Thiết lập thông tin vận chuyển

Thiết lập mức chi phí vận chuyển kỳ vọng với người mua sắm trực tuyến. Hãy sử dụng thông tin ở đây để tìm hiểu về cách gửi thông tin vận chuyển tới Google để khách hàng tiềm năng của bạn có thể nhìn thấy.

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố