Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Cách khắc phục sự cố

Bạn có thể gặp một số sự cố khi quản lý dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center. Hãy sử dụng thông tin này để tìm hiểu về các công cụ khắc phục sự cố trong Merchant Center và điều gì sẽ xảy ra với quảng cáo của bạn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Chẩn đoán

Khắc phục sự cố trong tài khoản của bạn
Hãy truy cập vào trang Chẩn đoán để tìm hiểu thêm về những nguyên nhân có thể gây ra sự cố

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8744763871174654554
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525