Cách khắc phục sự cố

Bạn có thể gặp một số sự cố khi quản lý dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center. Hãy sử dụng thông tin này để tìm hiểu về các công cụ khắc phục sự cố trong Merchant Center và điều gì sẽ xảy ra với quảng cáo của bạn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Chẩn đoán

Khắc phục sự cố trong tài khoản của bạn
Hãy truy cập vào trang Chẩn đoán để tìm hiểu thêm về những nguyên nhân có thể gây ra sự cố

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố