Yêu cầu và chính sách mua sắm

Để sử dụng Google Merchant Center, bạn cần tuân thủ các chính sách và yêu cầu nhất định. Các bài viết này bao gồm những chủ đề như loại sản phẩm bạn có thể quảng cáo, ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bạn nên sử dụng cho từng quốc gia cũng như thông tin nên có trên trang đích.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố