Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Πολιτικές και απαιτήσεις αγορών

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Merchant Center και τα προγράμματά του, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με ορισμένες πολιτικές και απαιτήσεις. Αυτά τα άρθρα καλύπτουν θέματα όπως το είδος των προϊόντων που μπορείτε να διαφημίσετε, τη γλώσσα και το νόμισμα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για κάθε χώρα και ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνει η σελίδα προορισμού σας.

Πολιτικές προγράμματος

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
17375654839260356361
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
71525
false