Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Πολιτικές και απαιτήσεις αγορών

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Merchant Center και τα προγράμματά του, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με ορισμένες πολιτικές και απαιτήσεις. Αυτά τα άρθρα καλύπτουν θέματα όπως το είδος των προϊόντων που μπορείτε να διαφημίσετε, τη γλώσσα και το νόμισμα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για κάθε χώρα και ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνει η σελίδα προορισμού σας.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
14782387788746279571
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
71525