Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν προκύψουν προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι ξέρετε τι να κάνετε. Αυτά τα άρθρα μπορούν να σας καθοδηγήσουν στον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων και να σας δώσουν αναλυτικές οδηγίες για να συνεχίσετε την ομαλή λειτουργία.

Διαγνωστικά στοιχεία

Αντιμετώπιση προβλημάτων στον λογαριασμό σας
Μεταβείτε στη σελίδα Διαγνωστικά στοιχεία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι μπορεί να προκαλεί τυχόν προβλήματα.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1818178093511998452
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
71525