Giới thiệu

Bạn có thể sử dụng Google Merchant Center để quảng cáo doanh nghiệp bán lẻ và sản phẩm trên Google Mua sắm và trên web. Các bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách hoạt động của quảng cáo bán lẻ trên Google và hướng dẫn những điều cần thực hiện để bắt đầu.

Đăng ký

Tạo tài khoản Google Merchant Center
Bắt đầu với quảng cáo bán lẻ với Google

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false