Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu

Bạn có thể sử dụng Google Merchant Center để quảng cáo doanh nghiệp bán lẻ và sản phẩm trên Google Mua sắm và trên web. Các bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách hoạt động của quảng cáo bán lẻ trên Google và hướng dẫn những điều cần thực hiện để bắt đầu.

Đăng ký

Tạo tài khoản Google Merchant Center
Bắt đầu với quảng cáo bán lẻ với Google

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3414958202391445931
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525