Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Xem thêm các chương trình

Ngoài Quảng cáo mua sắm, bạn cũng có thể sử dụng Google Merchant Center để quảng cáo. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách các chương trình khác có thể giúp bạn đạt mục tiêu quảng cáo của mình.

Chương trình Xếp hạng sản phẩm

Store insights panel

  Tìm kiếm
  Xóa nội dung tìm kiếm
  Đóng tìm kiếm
  Các ứng dụng của Google
  Trình đơn chính
  5785187844631183689
  true
  Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
  true
  true
  true
  true
  true
  71525
  false