Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Vấn đề về tài khoản

Bộ bài viết này có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp tài khoản xuất hiện trong tài khoản Merchant Center. Các bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn cách khắc phục vấn đề để quảng cáo và trang thông tin tiếp tục chạy.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14636270583789314763
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525