Om tvisteløsing og megling for selgere

Google er opptatt av å hjelpe deg med å løse problemer som kan oppstå når du samhandler med plattformen vår og tjenestene våre.

Hvis du er en selger som bruker Merchant Center, og har en klage angående eventuelle brudd på Googles forpliktelser angitt i forordning 2019/1150 av 20. juni 2019 om rettferdighet og åpenhet for bedriftsbrukere av formidlingstjenester på nettet, kan du kontakte Google her.

Hvis du er en selger som er basert i EU eller Storbritannia, kan du søke om megling for å få løst tvister med Google som har oppstått i forbindelse med levering av formidlingstjenestene våre på nettet. Her finner du mer informasjon om meglerne vi er åpne for å samarbeide med, og veiledning om hvordan du ber om megling. 

Med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov og rett, er megling frivillig, og verken du eller Google er forpliktet til å løse tvister gjennom megling.


 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
71525
false