Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính quốc gia gửi hàng [ships_from_country]

Để cho chúng tôi biết bạn thường vận chuyển sản phẩm từ quốc gia nào, bạn có thể dùng thuộc tính quốc gia gửi hàng [ships_from_country]. Bạn có thể giúp khách hàng tiềm năng quyết định mua hàng bằng cách cho họ biết là bạn vận chuyển sản phẩm của mình tại địa phương hay từ nước ngoài.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Sử dụng thuộc tính này để thêm quốc gia mà bạn thường sẽ vận chuyển sản phẩm.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode)  
Giới hạn 2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166-1 Alpha 2  
Trường lặp lại Không  

 

Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV) DE
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:ships_from_country>DE</g:ships_from_country>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

  • Chỉ sử dụng mã quốc gia được hỗ trợ theo chuẩn ISO-3166-2 Alpha 2
  • Chỉ cung cấp quốc gia mà bạn thường bắt đầu vận chuyển sản phẩm này

Ví dụ

Quốc gia gửi hàng

Dữ liệu sản phẩm của Váy xòe Millie Wray
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Váy xòe Millie Wray
Quốc gia gửi hàng [ships_from_country] Đức
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14819112896754582889
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525