Thuộc tính quốc gia gửi hàng [ships_from_country]

Để cho chúng tôi biết bạn thường gửi sản phẩm từ quốc gia nào, bạn có thể dùng thuộc tính quốc gia gửi hàng [ships_from_country]. Bạn có thể giúp khách hàng tiềm năng quyết định mua hàng bằng cách cho họ biết là bạn gửi sản phẩm của mình tại địa phương hay từ nước ngoài.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm
Sử dụng thuộc tính này để biết bạn thường gửi sản phẩm từ quốc gia nào.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode)  
Giới hạn 2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166-1 Alpha 2  
Trường lặp lại Không  
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV) DE
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:ships_from_country>DE</g:ships_from_country>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Chỉ sử dụng mã quốc gia được hỗ trợ theo chuẩn ISO-3166-2 Alpha 2
  • Chỉ cung cấp tên quốc gia mà bạn thường bắt đầu gửi sản phẩm đi

Ví dụ

Quốc gia gửi hàng

Dữ liệu sản phẩm của Váy xòe Millie Wray
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Váy xòe Millie Wray
Quốc gia gửi hàng [ships_from_country] DE
 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false