ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country]: คำจำกัดความ

แอตทริบิวต์ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country] ช่วยให้คุณระบุประเทศต้นทางที่มักใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์ คุณช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่หรือจากสถานที่อื่นนอกประเทศ

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อเพิ่มประเทศต้นทางที่มักใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท สตริง (อักขระ Unicode)  
ขีดจำกัด 2 อักขระ ต้องเป็นรหัสประเทศ ISO-3166-1 Alpha 2  
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี  
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ เยอรมนี [DE]
ฟีด XML <g:ships_from_country>เยอรมนี [DE]</g:ships_from_country>
โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ใช้เฉพาะรหัสประเทศ ISO-3166-2 Alpha 2 ที่รองรับเท่านั้น
  • ระบุเฉพาะประเทศต้นทางที่มักใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

ตัวอย่าง

ประเทศต้นทางการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ สเก็ตเตอร์เดรส - สีฟ้า
ชื่อ [title] สเก็ตเตอร์เดรส Millie Wray
ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country] เยอรมนี [DE]
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว