ships_from_country [skickas_från]: Definition

Med attributet ships_from_country [skickas_från] kan du ange det land som produkten vanligtvis skickas från. Det kan underlätta för potentiella kunder om de kan se om produkten skickas inrikes eller från utlandet.

Användningsområde

  • Valfritt för varje produkt
Använd det här attributet om du vill lägga till det land som produkten vanligtvis skickas från.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Sträng (Unicode-tecken)  
Begränsningar 2 tecken. Måste vara en landskod i formatet ISO-3166-1 Alpha 2.  
Upprepat fält Nej  
Filformat Exempelvärde
Textflöden DE
XML-flöden <g:ships_from_country>DE</g:ships_from_country>
Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

  • Använd endast landskoder enligt ISO-3166-1 Alpha 2.
  • Ange endast det land som du vanligtvis skickar produkten från.

Exempel

Skickas från

Produkt Skaterklänning – blå
title [titel] Skaterklänning från Millie Wray
ships_from_country [skickas_från] DE
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt