shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm] để kiểm soát các quốc gia bạn chọn quảng cáo sản phẩm của mình trong Quảng cáo mua sắm. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này khi cần thay thế tùy chọn cài đặt quốc gia bán hàng bổ sung mà bạn đã thiết lập trong nguồn cấp dữ liệu chính của mình.

Tùy thuộc vào quốc gia bán hàng chính của bạn và ngôn ngữ bạn sử dụng khi gửi dữ liệu sản phẩm, một số sản phẩm của bạn có thể sẵn sàng để xuất hiện ở nhiều quốc gia. Nếu bạn muốn sản phẩm của mình chỉ xuất hiện ở một số quốc gia nhất định, hãy sử dụng thuộc tính shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm]  .  Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để thay thế tùy chọn cài đặt quốc gia bán hàng bổ sung mà bạn đã thiết lập trong nguồn cấp dữ liệu chính của mình.

Trường hợp sử dụng


Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Chỉ áp dụng cho Quảng cáo mua sắm

Giả sử khi gửi dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center, bạn chọn Đức làm quốc gia bán chính, còn Áo và Thụy Sĩ làm quốc gia bán bổ sung. Nếu sau đó bạn không muốn quảng cáo một sản phẩm cụ thể ở Áo và Thụy Sĩ, thì bạn có thể sử dụng thuộc tính này để không cho sản phẩm đó xuất hiện ở hai quốc gia này, trong khi vẫn cho phép xuất hiện ở Đức.

Lưu ý: Quốc gia bán hàng chính được chọn khi bạn gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của mình trong Merchant Center.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode)
Giới hạn 2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166-1 Alpha 2
Trường lặp lại Tối đa 100 lần
Định dạng tệp Ví dụ về giá trị
Nguồn cấp dữ liệu văn bản CH, AT
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu này, sản phẩm của bạn có thể hiển thị ở các quốc gia không mong muốn.

  • Chỉ sử dụng mã quốc gia được hỗ trợ theo chuẩn ISO-3166-2 Alpha 2

Ví dụ

Các trường lặp lại

Văn bản

Để gửi nhiều quốc gia mà bạn muốn loại trừ, hãy cung cấp thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một quốc gia (nên làm).

Ví dụ:
Sản phẩm Váy xòe – đen
title [tiêu_đề] Váy xòe của Millie Wray
shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm] AT
shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm] CH

 

Bạn cũng có thể dùng dấu phẩy ( , ) để phân cách các điểm đến:

AT, CH

XML

Để gửi nhiều quốc gia bán hàng bổ sung cho nguồn cấp dữ liệu XML, hãy cung cấp cho mỗi điểm đến một thuộc tính riêng:

<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:</g:shopping_ads_excluded_country>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố