Thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country]

Sử dụng thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi quảng cáo Mua sắm [shopping_ads_excluded_country] để kiểm soát những quốc gia nơi bạn quảng cáo sản phẩm thông qua quảng cáo Mua sắm. Bạn có thể dùng thuộc tính này khi cần thay thế các chế độ cài đặt về quốc gia của nguồn cấp dữ liệu đối với một số sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu.

Tuỳ thuộc vào quốc gia mục tiêu và ngôn ngữ bạn dùng để gửi dữ liệu sản phẩm, một số sản phẩm của bạn có thể đã đủ điều kiện để xuất hiện ở nhiều quốc gia. Nếu bạn chỉ muốn quảng cáo sản phẩm ở một số quốc gia, hãy dùng thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi quảng cáo Mua sắm [shopping_ads_excluded_country]. Bạn có thể dùng thuộc tính này để thay thế các chế độ cài đặt nhắm mục tiêu theo quốc gia mà bạn đã thiết lập trong nguồn cấp dữ liệu chính.

Trường hợp sử dụng


  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm
Hiện hỗ trợ cho quảng cáo Mua sắm, quảng cáo Hiển thị và quảng cáo Địa phương

Sử dụng thuộc tính này để không cho một sản phẩm xuất hiện ở một số quốc gia, trong khi vẫn cho phép sản phẩm đó xuất hiện ở các quốc gia khác. Ví dụ: giả sử bạn chọn Đức, Áo và Thuỵ Sĩ làm quốc gia mục tiêu. Nếu sau này bạn quyết định không quảng cáo một sản phẩm cụ thể ở Áo và Thuỵ Sĩ, thì bạn có thể sử dụng thuộc tính này để không cho sản phẩm xuất hiện ở các quốc gia đó, trong khi vẫn cho phép sản phẩm đó xuất hiện ở Đức.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode)
Giới hạn 2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166-1 Alpha 2
Trường lặp lại Tối đa 100 lần
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV) CH, AT
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu này, sản phẩm của bạn có thể hiển thị ở các quốc gia không mong muốn.

  • Chỉ sử dụng mã quốc gia được hỗ trợ theo chuẩn ISO-3166-2 Alpha 2

Ví dụ

Các trường lặp lại

Văn bản

Để gửi nhiều quốc gia mà bạn muốn loại trừ, hãy cung cấp thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một quốc gia (nên làm).

Ví dụ:
Dữ liệu sản phẩm của một chiếc váy xòe Millie Wray màu đen
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Váy xòe Millie Wray
Quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country] AT
Quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country] CH

 

Bạn cũng có thể phân cách các quốc gia bằng dấu phẩy (,):

AT, CH

XML

Để gửi nhiều quốc gia mà bạn muốn loại trừ trong nguồn cấp dữ liệu XML, hãy cung cấp một thuộc tính riêng cho từng vị trí được phép xuất hiện:
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country><g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:</g:shopping_ads_excluded_country>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
71525
false
false