Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Nếu bạn chỉ muốn quảng cáo sản phẩm ở một số quốc gia mà không phải ở những quốc gia khác, hãy dùng thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi quảng cáo Mua sắm [shopping_ads_excluded_country]. Bạn có thể dùng thuộc tính này để thay thế các chế độ cài đặt nhắm mục tiêu theo quốc gia mà bạn đã thiết lập trong nguồn cấp dữ liệu chính.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Tuỳ thuộc vào quốc gia mục tiêu và ngôn ngữ bạn dùng để gửi dữ liệu sản phẩm, một số sản phẩm của bạn có thể đã đủ điều kiện để xuất hiện ở nhiều quốc gia. Sử dụng thuộc tính này để không cho một sản phẩm xuất hiện ở một số quốc gia, trong khi vẫn cho phép sản phẩm đó xuất hiện ở các quốc gia khác. 

Ví dụ:  Giả sử bạn chọn Đức, Áo và Thuỵ Sĩ làm quốc gia mục tiêu. Nếu sau này bạn quyết định không quảng cáo một sản phẩm cụ thể ở Áo và Thuỵ Sĩ, bạn có thể sử dụng thuộc tính này để không cho sản phẩm xuất hiện ở các quốc gia đó, trong khi vẫn cho phép sản phẩm đó xuất hiện ở Đức.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode)
Giới hạn 2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166-1 Alpha 2
Trường lặp lại Tối đa 100 lần

 

Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV) CH, AT
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>
14 <g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

 Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng quảng cáo cho sản phẩm của mình. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu này, sản phẩm của bạn có thể xuất hiện ở các quốc gia không mong muốn.

  • Chỉ sử dụng mã quốc gia được hỗ trợ theo chuẩn ISO-3166-2 Alpha 2

Ví dụ

Các trường lặp lại

Văn bản

Để gửi nhiều quốc gia mà bạn muốn loại trừ, hãy cung cấp thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một quốc gia (nên làm).

Ví dụ:
Dữ liệu sản phẩm của một chiếc váy xòe Millie Wray màu đen
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Váy xòe Millie Wray
Quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country] AT
Quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country] CH

 

Bạn cũng có thể phân cách các quốc gia bằng dấu phẩy (,):

AT, CH

XML

Để gửi nhiều quốc gia mà bạn muốn loại trừ trong nguồn cấp dữ liệu XML, hãy cung cấp một thuộc tính riêng cho từng vị trí được phép xuất hiện:
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country><g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính