ประเทศที่ยกเว้นสำหรับโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country]

ใช้แอตทริบิวต์ประเทศที่ยกเว้นสำหรับโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country] เพื่อกำหนดว่าจะแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับโฆษณา Shopping ในประเทศใดบ้าง คุณใช้แอตทริบิวต์นี้ได้เมื่อต้องการลบล้างการตั้งค่าประเทศเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในฟีดหลัก

ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจพร้อมแสดงในหลายประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหลักที่ขายและภาษาของข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่ง หากต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในบางประเทศ แต่ไม่โฆษณาในประเทศอื่น ให้ใช้แอตทริบิวต์ประเทศที่ยกเว้นสำหรับโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country] คุณใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อลบล้างการตั้งค่าประเทศเพิ่มเติมซึ่งกำหนดไว้ในฟีดหลักได้

กรณีที่ควรใช้


  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ใช้ได้กับโฆษณา Shopping เท่านั้น

สมมติว่าคุณเลือกเยอรมนีเป็นประเทศหลักที่ขาย และเลือกสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียเป็นประเทศที่ขายเพิ่มเติมเมื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Merchant Center หากคุณตัดสินใจในภายหลังว่าไม่ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างในสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย คุณใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อหยุดแสดงผลิตภัณฑ์ได้ โดยยังอนุญาตให้แสดงในเยอรมนีอยู่

หมายเหตุ: คุณจะได้เลือกประเทศหลักที่ขายเมื่อส่งฟีดข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Merchant Center

ประเภท สตริง (อักขระ Unicode)
ขีดจำกัด 2 อักขระ ต้องเป็นรหัสประเทศ ISO-3166-1 Alpha 2
ช่องที่ซ้ำ สูงสุด 100 ช่อง
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ข้อความ (TSV) CH, AT
XML (ฟีด) <g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์แสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์อาจแสดงในประเทศที่คุณไม่ต้องการให้แสดง

ตัวอย่าง

ช่องที่ซ้ำ

ข้อความ

หากต้องการส่งประเทศที่ยกเว้นหลายประเทศ ให้ระบุแอตทริบิวต์หลายครั้ง โดยระบุ 1 ครั้งสำหรับแต่ละประเทศ (แนะนำ)

ตัวอย่าง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสเก็ตเตอร์เดรส Millie Wray สีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] สเก็ตเตอร์เดรส Millie Wray
ประเทศที่ยกเว้นสำหรับโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country] AT
ประเทศที่ยกเว้นสำหรับโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country] CH

 

นอกจากนี้ คุณยังคั่นแต่ละปลายทางได้ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ดังนี้

AT, CH

XML

หากต้องการส่งหลายประเทศเพิ่มเติมเพื่อรวมไว้ในฟีด XML ให้ระบุแอตทริบิวต์แยกต่างหากสำหรับปลายทางที่รวมแต่ละรายการ ดังนี้

<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:</g:shopping_ads_excluded_country>
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false