shopping_ads_excluded_country [shopping-annonser_undantaget_land]: Definition

Använd attributet shopping_ads_excluded_country [shopping-annonser_undantaget_land] för att bestämma vilka länder dina Shopping-annonsprodukter ska visas i. Du kan använda det här attributet när du behöver åsidosätta ytterligare landsinställningar som du har angett i ditt primära flöde.

Beroende på ditt primära försäljningsland och produktinformationens språk kan vissa av dina produkter vara tillgängliga att visas i flera länder. Om du vill att produkten endast ska marknadsföras i vissa länder använder du attributet shopping_ads_excluded_country [shopping-annonser_undantaget_land]. Du kan använda det här attributet för att åsidosätta ytterligare landsinställningar som du har konfigurerat i det primära flödet.

Användningsområde


  • Valfritt för varje produkt
Endast tillgängligt för Shopping-annonser

Anta att du väljer Tyskland som primärt försäljningsland och Österrike och Schweiz som ytterligare försäljningsländer när du skickar in produktdata i Merchant Center. Om du senare bestämmer dig för att du inte vill marknadsföra en viss produkt i Österrike och Schweiz kan du använda det här attributet för att förhindra att produkten visas där, samtidigt som den tillåts att visas i Tyskland.

Obs! Det primära försäljningslandet väljs när du skickar in ditt produktdataflöde i Merchant Center.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Sträng (Unicode-tecken)
Begränsningar 2 tecken. Måste vara en landskod i formatet ISO-3166-1 Alpha 2.
Upprepat fält Upp till 100 gånger
Filformat Exempelvärde
Textflöden CH, AT
XML-flöden <g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven kan produkten visas i länder där du inte vill visa den.

  • Använd endast landskoder enligt ISO-3166-1 Alpha 2.

Exempel

Upprepade fält

Text

Om du vill utesluta flera länder behöver du ange attributet flera gånger, en gång för varje land (rekommenderas).

Exempel:
Produkt Skaterklänning – svart
title [titel] Skaterklänning från Millie Wray
shopping_ads_excluded_country [shopping-annonser_undantaget_land] AT
shopping_ads_excluded_country [shopping-annonser_undantaget_land] CH

 

Du kan också avgränsa varje destination med ett komma (,):

AT, CH

XML

Om du vill inkludera flera länder för ett XML-flöde behöver du ange ett separat attribut för varje inkluderad destination:

<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:</g:shopping_ads_excluded_country>
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt