shopping_ads_excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám]: definícia

Pomocou atribútu shopping_ads_excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám] môžete určiť krajiny, v ktorých sa inzerujú vaše výrobky v nákupných reklamách. Tento atribút môžete použiť v prípade, keď potrebujete prepísať nastavenia ďalších krajín, ktoré ste určili v hlavnom informačnom kanáli.

V závislosti od primárnej krajiny predaja a jazyka, v ktorom sa údaje o výrobkoch odosielajú, sa niektoré vaše výrobky môžu ihneď zobrazovať vo viacerých krajinách. Ak chcete, aby sa váš výrobok zobrazoval len v určitých krajinách, no nie v iných, použite atribút shopping_ads_excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám].  Pomocou tohto atribútu môžete prepísať nastavenia ďalších krajín, ktoré ste určili v hlavnom informačnom kanáli.

Kedy sa má použiť


Nepovinné pre každý výrobok

K dispozícii iba pre nákupné reklamy

Povedzme, že pri odoslaní údajov o výrobkoch v službe Merchant Center vyberiete ako primárnu krajinu predaja Nemecko a ako ďalšie krajiny predaja vyberiete Rakúsko a Švajčiarsko. Ak sa neskôr rozhodnete, že nechcete určitý výrobok inzerovať v Rakúsku a Švajčiarsku, môžete pomocou tohto atribútu zastaviť jeho zobrazovanie v týchto krajinách, pričom v Nemecku bude jeho zobrazovanie naďalej povolené.

Poznámka: Primárnu krajinu predaja vyberáte pri odosielaní informačného kanála výrobkov v službe Merchant Center.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Reťazec (znaky Unicode)
Obmedzenia 2 znaky (kód krajiny musí byť v súlade s normou ISO‑3166‑1 Alpha 2)
Opakované pole Až 100‑krát
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály CH, AT
Informačné kanály XML <g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok sa môže zobraziť v krajinách, kde ho nechcete zobrazovať.

  • Použite len podporované kódy krajín podľa normy ISO-3166-2 Alpha 2.

Príklady

Opakované polia

Text

Ak chcete odoslať viacero krajín, ktoré chcete vylúčiť, použite tento atribút viackrát, a to raz pre každú krajinu (odporúčané).

Príklad:
Výrobok Minišaty – čierne
title [názov] Minišaty Millie Wray
shopping_ads_excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám] AT
shopping_ads_excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám] CH

 

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

AT, CH

XML

Ak chcete odoslať viacero ďalších krajín, ktoré chcete zahrnúť do informačného kanála XML, poskytnite pre každý povolený cieľ samostatný atribút:

<g:shopping_ads_excluded_country>AT</g:shopping_ads_excluded_country>
<g:shopping_ads_excluded_country>CH</g:</g:shopping_ads_excluded_country>
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory