Giới thiệu về chương trình Phân tích thị trường

Chương trình Phân tích thị trường cấp cho bạn quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu bán lẻ trên Google. Từ đó, bạn có thể nắm được thông tin để đưa ra chiến lược kinh doanh của mình. Dữ liệu này bao gồm thông tin về các sản phẩm bán chạy nhất và các điểm giá sản phẩm cạnh tranh nhất cho ngành của bạn.

Lợi ích

  • Nhận các điểm chuẩn để hiểu rõ hơn và so sánh vị thế của bạn trong bối cảnh bán lẻ

  • Sử dụng thông tin chi tiết để giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh, chẳng hạn như phân loại sản phẩm và chiến lược giá cả

  • Xác định và tăng cường các nỗ lực để bán các sản phẩm đã thể hiện lợi thế cạnh tranh

Cách thức hoạt động

Hãy nhớ xem lại các chính sách dành cho chương trình Phân tích thị trường. Yêu cầu quản trị viên tài khoản chuyển đến phần Phát triển trong Merchant Center và nhấp vào mục Quản lý chương trình để chọn tham gia vào chương trình Phân tích thị trường. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ có thể thấy các báo cáo mới xuất hiện trong phần Phát triển, bao gồm cả báo cáo sức cạnh tranh về giá cũng như báo cáo mặt hàng và thương hiệu bán chạy nhất. Nhấp vào từng báo cáo để tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố