Chính sách khi dùng chức năng Phân tích thị trường

Phân tích thị trường cho phép bạn xem báo cáo sức cạnh tranh về giá và báo cáo mặt hàng và thương hiệu bán chạy nhất trong Merchant Center. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể chuyển đến mục Phát triển rồi nhấp vào phần Quản lý chương trình để bật chức năng Phân tích thị trường.

Đối tượng đủ điều kiện

Quản trị viên tài khoản Merchant Center có thể bật chức năng Phân tích thị trường. Các báo cáo trong phần Phân tích thị trường tuân theo Điều khoản dịch vụ của Merchant Center.

Ngoài ra, tài khoản sử dụng chương trình phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu để tham gia Quảng cáo mua sắm, Mua sắm Trực tiếp hoặc trang thông tin không tính phí.

Sử dụng

Chỉ người bán hoặc những người hoạt động thay mặt cho người bán mới có thể sử dụng các báo cáo Phân tích thị trường cho mục đích nội bộ. Đối với dữ liệu của Phân tích thị trường, bạn không thể bán lại, hiển thị công khai, quảng cáo hoặc tổng hợp từ nhiều người bán. Trong chương trình Phân tích thị trường, "người bán" có nghĩa là pháp nhân doanh nghiệp sở hữu miền của các sản phẩm đang được bán hoặc bán sản phẩm trên trang web thương mại.


Bạn phải đảm bảo rằng khi sử dụng dữ liệu của chương trình Phân tích thị trường xuất ra từ tài khoản Merchant Center, bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đều phải tuân thủ chính sách của chương trình Phân tích thị trường.  

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố