Pravidlá programu Štatistiky trhu

Štatistiky trhu vám umožňujú zobraziť prehľad cenovej konkurencieschopnostinajpredávanejších výrobkov v službe Merchant Center. Ak spĺňate podmienky, v časti Rast môžete kliknúť na položku Správa programov a zapnúť Štatistiky trhu.

Kto spĺňa podmienky

Štatistiky trhu môžu zapnúť správcovia účtu Merchant Center. Prehľady v programe Štatistiky trhu podliehajú zmluvným podmienkam služby Merchant Center.

Účet zapojený do programu okrem toho musí spĺňať určité minimálne požiadavky na používanie nákupných reklám, účasť v programe Shopping Actions alebo používanie neplatených záznamov.

Používanie

Prehľady programu Štatistiky trhu sú k dispozícii iba na interné použitie obchodníkom alebo osobami konajúcimi v jeho mene. Údaje programu Štatistiky trhu nie je možné ďalej predávať, zverejňovať, inzerovať ani agregovať od viacerých obchodníkov. Na účely programu Štatistiky trhu sa pod pojmom „obchodník“ rozumie obchodný subjekt, ktorý vlastní doménu, na ktorej sa výrobky predávajú, alebo predáva výrobky na trhovisku.


Musíte sa uistiť, že vy alebo ktorákoľvek tretia strana používate údaje Štatistík trhu exportované z vášho účtu Merchant Center v súlade s pravidlami Štatistík trhu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory