Giới thiệu về báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất

Lưu ý: Bạn sẽ cần phải bật tính năng Phân tích thị trường thì mới có thể sử dụng tính năng này.

Báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất cho biết các thương hiệu và sản phẩm phổ biến nhất trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí, cũng như cho biết nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn hiện có những thương hiệu và sản phẩm này hay không. Dữ liệu về độ phổ biến này được nhóm theo danh mục sản phẩm của Google và theo quốc gia để giúp bạn quyết định nên nhập kho sản phẩm và thương hiệu mới nào. Dữ liệu này cũng có thể giúp bạn xác định các sản phẩm và thương hiệu sẽ hưởng lợi từ việc tăng ngân sách hoặc giá thầu.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất và cách nhà quảng cáo có thể tận dụng bản báo cáo này.

Lợi ích

 • Thêm sản phẩm phù hợp vào kho hàng của bạn (áp dụng cho những nhà bán lẻ sử dụng Quảng cáo mua sắm, trang thông tin miễn phí và/hoặc chương trình Mua trên Google): Báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất cho bạn biết sản phẩm nào đang phổ biến nhất ngay lúc này trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Từ đó, bạn sẽ có thêm thông tin chi tiết về những thương hiệu hoặc sản phẩm mới mà bạn có thể thêm vào danh mục phân loại của mình. Hãy lọc báo cáo theo danh mục sản phẩm của Google và theo quốc gia để xem những sản phẩm phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
 • Đặt giá thầu và ngân sách phù hợp (áp dụng cho những nhà bán lẻ sử dụng Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí): Báo cáo này cũng cho bạn biết những sản phẩm và thương hiệu phổ biến đang có trong dữ liệu sản phẩm của mình. Nhờ đó, bạn có thể xác định được những sản phẩm và thương hiệu có nhu cầu cao có thể hưởng lợi từ việc tối ưu hóa giá thầu và ngân sách.
 • Giới thiệu các sản phẩm bán chạy nhất trên trang web của bạn (áp dụng cho những nhà bán lẻ sử dụng Quảng cáo mua sắm, trang thông tin miễn phí và chương trình Mua trên Google): Sử dụng báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất để nhận ra các sản phẩm và thương hiệu bán chạy nhất trên Google mà bạn có thể trưng bày trên trang web của mình.
 • Xem thông tin chi tiết ở quy mô lớn với Google BigQuery (yêu cầu phải có tài khoản Google Cloud): Xem dữ liệu về thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất qua BigQuery của Google Cloud. Khi bật công cụ này, bạn có thể phát triển quy trình làm việc tùy chỉnh bằng dữ liệu của riêng mình và có được thông tin chi tiết về doanh nghiệp để áp dụng cho việc quyết định phân loại và nhiều vấn đề khác. Tìm hiểu thêm về Dịch vụ chuyển dữ liệu của Google BigQuery dành cho Merchant Center

Cách hoạt động

Dữ liệu báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất được cập nhật mỗi ngày. (Dữ liệu trong các chỉ số có thể bị trễ đến 2 ngày.) Báo cáo này sử dụng dữ liệu của Quảng cáo mua sắm, trang thông tin miễn phí và dành cho những nhà bán lẻ sử dụng Quảng cáo mua sắm, trang thông tin miễn phí và/hoặc chương trình Mua trên Google. Báo cáo không bao gồm các sản phẩm đã qua sử dụng.

Để bắt đầu, hãy chuyển đến thẻ "Mức tăng trưởng" trong Merchant Center. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy báo cáo thương hiệu và sản phẩm "Bán chạy nhất". Trong mỗi báo cáo, bạn có thể lọc thông tin theo quốc gia và danh mục sản phẩm của Google.

Những thông tin có sẵn trong báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất bao gồm:

Sản phẩm hàng đầu

 • Thứ hạng mức độ phổ biến: Mức độ phổ biến của mặt hàng trên Quảng cáo mua sắm và trang thông miễn phí trong danh mục và quốc gia đã chọn, dựa trên số lượng đơn vị sản phẩm ước tính đã bán.
 • Thay đổi về mức độ phổ biến trong 7 ngày qua: Sự thay đổi thứ hạng theo mức độ phổ biến của sản phẩm so với tuần trước.
 • Nhu cầu tương đối: Nhu cầu ước tính về một sản phẩm so với sản phẩm có thứ hạng mức độ phổ biến cao nhất trong cùng danh mục và quốc gia.
  • Rất cao: Nhu cầu cho sản phẩm này đạt 51-100% so với nhu cầu cho sản phẩm được xếp hạng cao nhất
  • Cao: Nhu cầu cho sản phẩm này đạt 21-50% so với nhu cầu cho sản phẩm được xếp hạng cao nhất
  • Trung bình: Nhu cầu cho sản phẩm này đạt 11-20% so với nhu cầu cho sản phẩm được xếp hạng cao nhất
  • Thấp: Nhu cầu cho sản phẩm này đạt 6-10% so với nhu cầu cho sản phẩm được xếp hạng cao nhất
  • Rất thấp: Nhu cầu cho sản phẩm này đạt 0-5% so với nhu cầu cho sản phẩm được xếp hạng cao nhất
 • Hình ảnh: Hình ảnh mẫu của sản phẩm.
 • Thương hiệu: Thương hiệu của sản phẩm.
 • Tiêu đề: Tiêu đề mẫu cho sản phẩm.
 • Danh mục: Danh mục sản phẩm của Google tương ứng với mặt hàng này trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí.
 • GTIN: Các mã GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) phổ biến nhất, do người bán cung cấp, gắn với sản phẩm này trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí.
 • Trạng thái còn hàng của thương hiệu: Cho biết thương hiệu hiện đang "còn hàng" hay "không có hàng" trong nguồn cấp dữ liệu của bạn trên nhiều quốc gia. Trường này không tính bộ lọc theo quốc gia của báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất.
 • Trạng thái của sản phẩm trong kho hàng: Cho biết sản phẩm hiện đang "còn hàng" trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên nhiều quốc gia, "hết hàng" trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hay "không có hàng". Trường này không tính bộ lọc theo quốc gia của báo cáo thương hiệu và sản phẩm bán chạy nhất.
 • Khoảng giá: Thông tin này sẽ hiển thị khoảng giá của sản phẩm trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Các giá trị này không bao gồm phí vận chuyển.

Thương hiệu hàng đầu

 • Thứ hạng mức độ phổ biến: Mức độ phổ biến của thương hiệu trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí trong danh mục và quốc gia đã chọn, dựa trên số lượng đơn vị sản phẩm ước tính đã bán.
 • Thay đổi về mức độ phổ biến trong 7 ngày qua: Sự thay đổi thứ hạng theo mức độ phổ biến của thương hiệu so với tuần trước.
 • Nhu cầu tương đối: Nhu cầu ước tính dành cho một thương hiệu so với thương hiệu có mức độ phổ biến cao nhất trong cùng danh mục và quốc gia.
  • Rất cao: Nhu cầu cho thương hiệu này đạt 51-100% so với nhu cầu cho thương hiệu được xếp hạng cao nhất
  • Cao: Nhu cầu cho thương hiệu này đạt 21-50% so với nhu cầu cho thương hiệu được xếp hạng cao nhất
  • Trung bình: Nhu cầu cho thương hiệu này đạt 11-20% so với nhu cầu cho thương hiệu được xếp hạng cao nhất
  • Thấp: Nhu cầu cho thương hiệu này đạt 6-10% so với nhu cầu cho thương hiệu được xếp hạng cao nhất
  • Rất thấp: Nhu cầu cho thương hiệu này đạt 0-5% so với nhu cầu cho thương hiệu được xếp hạng cao nhất
 • Sản phẩm hàng đầu: Số lượng sản phẩm trong thẻ "Sản phẩm hàng đầu" có liên kết với thương hiệu đó. Đường liên kết sẽ chuyển hướng đến thẻ sản phẩm hàng đầu. Tại đây, bạn có thể xem danh sách đầy đủ các sản phẩm hàng đầu cụ thể cho thương hiệu đó.
 • Sản phẩm hàng đầu trong kho hàng của bạn: Số lượng sản phẩm hàng đầu của thương hiệu mang trạng thái "còn hàng" và "hết hàng" hiện có trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn cho quốc gia và danh mục đã chọn. Trạng thái "còn hàng" và "hết hàng" được xác định dựa theo kho hàng ở tất cả các quốc gia mục tiêu trong tài khoản Merchant Center của bạn.

Để tải kết quả của hai bản báo cáo xuống thành một tệp .csv, hãy nhấp vào nút Tải xuống ở góc trên cùng bên phải của bảng báo cáo.

Các phương pháp hay nhất

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn điều hành, bạn có thể sử dụng báo cáo này theo nhiều cách.

 • Nếu bạn là nhà bán lẻ bán sản phẩm trong nhiều danh mục: Hãy cân nhắc việc tìm kết quả dựa trên danh mục sản phẩm cấp cao của Google, như "Truyền thông" hoặc "Nhà và vườn". Bạn sẽ có thông tin bao quát về mức độ phổ biến của sản phẩm vì kết quả sẽ bao gồm các sản phẩm từ tất cả các danh mục phụ trong danh mục mà bạn đã chọn.
 • Nếu bạn là nhà bán lẻ chỉ chuyên một danh mục: Hãy cân nhắc việc tìm kết quả dựa trên một danh mục thu hẹp của Google, như "Nhà và vườn > Cây trồng > Cây". Bạn sẽ có được thông tin tập trung liên quan đến mức độ phổ biến của sản phẩm trong một danh mục cụ thể.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố