Felsöka märkeskod för Google Kundrecensioner

Nedan beskriver vi några vanliga fel som kan uppstå när du implementerar märkeskoden för Google Kundrecensioner.

Märket syns inte och andra visningsproblem

Märket kan ha ett av följande format

  • Svävande: Märket visas antingen längst ned till vänster eller längst ned till höger på sidan.
  • Infogat: Märket visas där du infogade kodavsnittet.
  • Med säljaromdöme: Märket har betyg när det är tillämpligt.
  • Utan säljaromdöme: Märket har inte betyg.

Om märket inte syns på sidan kan du undersöka följande möjliga orsaker till problemen:

Problem Diagnos
Det går inte att komma åt sidan på mobilenheter Märket för Google Kundrecensioner visas inte på mobiler eller surfplattor
HTML-källan innehåller inte märket och språkkoden Visa HTML-källan i webbläsaren och kontrollera att exakt en förekomst av märkeskodblocket visas på sidan.
Märket ligger utanför skärmen eller skyms av andra element Märket återges utanför visningsområdet. Försök bläddra vertikalt och horisontellt på sidan för att se märket.
Märkets text är alltid på engelska, oavsett språkinställning, och stjärnmärkningen är nedtonad Detta är normalt om du inte har uppnått gränsen för att visa dina stjärnmärkningar. Ditt företag måste ha tillräckligt många unika recensioner för ett land under de senaste tolv månaderna från Google Kundrecensioner eller våra externa omdömespartner för att uppfylla kravet. Det antal recensioner som behövs kan variera mellan säljare, men de flesta säljare kan få ett omdöme när de har samlat in 100 eller fler kvalificerade recensioner.
Ett säljaromdöme visas i vissa kolumner men inte andra Märket visar säljaromdömen i ett land.

Sidan stöter på JavaScript-fel

I följande tabell visas vanliga orsaker till problem med JavaScript:

Problem Diagnos
Säljar-id saknas eller är ogiltigt

När du implementerar märkeskoden krävs säljar-id (merchant_id). Du måste ställa in värdet i anropet till funktionen render () inom märkets JavaScript-block. Du hittar säljar-id i Google Merchant Center.

DOCTYPE måste vara HTML 5

Se till att alla sidor med kodavsnittet använder HTML5 DOCTYPE:

<!DOCTYPE html>

position är ogiltig

Värdet på den valfria parametern position kan vara en av följande strängar:

  • "BOTTOM_LEFT"
  • "BOTTOM_RIGHT"
  • "INLINE"

lang är ogiltigt

Värdet på parametern lang i språkblocket måste vara ett av de värden som anges ovan. Det måste vara en sträng omgiven av citattecken. Om du inte anger språk ställs språket in automatiskt utifrån användarens webbläsare.
Din webbläsare stöds inte Webbläsaren måste ha stöd för HTML 5. Uppdatera webbläsaren till den senaste versionen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false
false