Thuộc tính nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label]

Nếu các nhóm sản phẩm khác nhau có thời gian vận chuyển khác nhau, hãy dùng thuộc tính nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label] và áp dụng thuộc tính này cho các sản phẩm tương ứng trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Hãy dùng nhãn thời gian vận chuyển trong phần "Cài đặt thông tin vận chuyển" của Merchant Center để chỉ ra thời gian vận chuyển cụ thể cho từng nhóm đã xác định trước đó. Nhãn thời gian vận chuyển giúp khách hàng biết được ngày giao hàng dự kiến chính xác hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.

Trường hợp sử dụng

 • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Text Thức ăn cho chó
Nguồn cấp dữ liệu XML <g: transit_time_label>Thức ăn cho chó</g: transit_time_label>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Không gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng bộ mã hóa UTF-8. Để giúp ngăn sự cố mã hóa, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự cho khu vực sử dụng riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể
 • Mỗi mặt hàng chỉ được có một nhãn thời gian vận chuyển. Nhãn thời gian vận chuyển phải được tạo cho mỗi kho hàng hoặc tổ hợp kho hàng có thể có. Ví dụ: Nếu có 3 kho hàng, bạn cần tạo các nhãn sau đây:
  • Kho hàng 1
  • Kho hàng 2
  • Kho hàng 3
  • Kho hàng 1 và 2
  • Kho hàng 1 và 3
  • Kho hàng 2 và 3
  • Kho hàng 1, 2 và 3

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Tính năng này hoạt động hiệu quả nhất khi các sản phẩm của bạn không phải lúc nào cũng được giao trong cùng một khoảng thời gian. Bạn có thể vận chuyển sản phẩm thông qua nhiều hãng vận tải, từ nhiều kho hàng nguồn hoặc sử dụng nhiều dịch vụ vận chuyển (đường bộ, 2 ngày, v.v.).
 • Những sản phẩm sử dụng nhãn thời gian vận chuyển phải có thời gian giao hàng nhất quán, không thay đổi thường xuyên. Nhãn thời gian vận chuyển có thể mất đến 24 giờ để cập nhật trong danh mục, vì vậy nếu thời gian vận chuyển hoặc kho hàng thay đổi trong suốt ngày làm việc thì đây không phải là giải pháp hiệu quả.
 • Nếu nhãn thời gian vận chuyển không phù hợp với tất cả các sản phẩm của bạn, hãy xem xét việc sử dụng các nhãn này cho một số sản phẩm hưởng lợi nhiều nhất từ thông tin ước tính giao hàng chính xác (ví dụ: những người bán hàng đầu luôn giao hàng đến trong 2 ngày).

Ví dụ

 • Hầu hết các sản phẩm của bạn vận chuyển nhanh chóng bằng đường hàng không, nhưng một số thiết bị điện tử sử dụng pin lithium cần phải vận chuyển bằng đường bộ. Sử dụng nhãn thời gian vận chuyển như "electronics" và chỉ định thời gian vận chuyển dài hơn để khách hàng biết các sản phẩm này mất nhiều thời gian vận chuyển hơn.
 • Bạn có nhiều kho hàng. Các loại sản phẩm trong mỗi kho hàng là khác nhau, nhưng bạn đảm bảo rằng tất cả các kho hàng đều có các sản phẩm phổ biến như giấy vệ sinh, nhờ đó bạn có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí bằng đường bộ trong 2 ngày. Hãy dùng một nhãn thời gian vận chuyển, chẳng hạn như "2 ngày", rồi chỉ định thời gian vận chuyển là 0-2 ngày. Qua đó, khách hàng sẽ biết bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh chóng cho các mặt hàng thiết yếu mà họ quan tâm.
 • Các loại sản phẩm của bạn được chia thành 3 kho hàng ở California, Texas và Pennsylvania. Tùy vào sản phẩm đã đặt hàng, khách hàng có thể nhanh chóng nhận được hàng vì họ sống gần kho ở California hoặc có thể mất nhiều thời gian hơn mới nhận được hàng vì hàng được vận chuyển từ Pennsylvania. Hãy dùng các nhãn thời gian vận chuyển như "CA", "TX", và "PA" để chỉ định kho hàng chứa sản phẩm. Sau đó, hãy chỉ định thời gian vận chuyển dựa trên khoảng thời gian cần thiết để vận chuyển sản phẩm trong nước. Ví dụ: Các sản phẩm trong kho "CA" có thể mất 0–3 ngày để giao đến địa chỉ có mã ZIP thuộc Bờ Tây, 4–6 ngày để đến Trung Tây và 7–10 ngày để đến Bờ Đông.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false