trans_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển]: Định nghĩa

Nếu thời gian vận chuyển khác nhau đối với các nhóm sản phẩm khác nhau, hãy sử dụng thuộc tính transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển] và áp dụng thuộc tính này cho các sản phẩm tương ứng trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.  Sử dụng nhãn thời gian vận chuyển trong cài đặt Thông tin vận chuyển của Merchant Center để xác định thời gian vận chuyển cụ thể cho từng nhóm đã xác định trước đó. Nhãn thời gian vận chuyển giúp khách hàng biết được ngày giao hàng dự kiến chính xác hơn, có thể góp phần ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Type Unicode characters (Recommended: ASCII only)
Repeated field No
Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Text Thức ăn cho chó
Nguồn cấp dữ liệu XML <g: transit_time_label>Thức ăn cho chó</g: transit_time_label>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Don't submit invalid unicode characters. These characters are generally added during your file's encoding process. To avoid them, use UTF-8 encoding. To help prevent encoding issues, submit files in a compressed format. Examples of invalid unicode characters include:
  • Control characters (e.g., U+200D)
  • Function characters
  • Private area characters
  • Surrogate pairs
  • Unassigned code points

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Tính năng này hoạt động tốt nhất khi các mặt hàng của bạn không luôn luôn được giao trong cùng một khoảng thời gian. Bạn có thể vận chuyển các mặt hàng qua các hãng khác nhau, từ các kho xuất xứ khác nhau hoặc sử dụng các dịch vụ vận chuyển khác nhau (đường bộ, 2 ngày, v.v.).
 • Các mặt hàng sử dụng nhãn thời gian vận chuyển phải có thời gian giao hàng nhất quán không thay đổi thường xuyên. Nhãn thời gian vận chuyển có thể mất tới 24 giờ để cập nhật trong danh mục, vì vậy đây không phải là giải pháp hiệu quả nếu thời gian vận chuyển hoặc kho hàng thay đổi trong suốt ngày làm việc.
 • Nếu nhãn thời gian vận chuyển không hoạt động cho tất cả các mặt hàng của bạn, hãy xem xét việc sử dụng các nhãn này cho các mặt hàng chọn lọc được lợi nhất từ ước tính phân phối chính xác (ví dụ: người bán hàng hàng đầu luôn đến nơi trong 2 ngày).

Ví dụ

 • Hầu hết các sản phẩm của bạn được vận chuyển nhanh chóng bằng đường hàng không, nhưng bạn cung cấp một số thiết bị điện tử có pin lithium cần vận chuyển bằng đường bộ. Sử dụng nhãn thời gian vận chuyển như "điện tử" và chỉ định thời gian vận chuyển dài hơn để khách hàng biết các mặt hàng này mất nhiều thời gian hơn.
 • Bạn có nhiều kho hàng. Tất cả các loại khác nhau, nhưng bạn đảm bảo rằng tất cả các kho hàng đều có các mặt hàng phổ biến như giấy vệ sinh, để bạn có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ 2 ngày miễn phí. Sử dụng nhãn thời gian vận chuyển như "2 ngày", và chỉ định thời gian vận chuyển là 0-2 ngày; bằng cách đó khách hàng biết bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh chóng dựa trên các yếu tố cần thiết mà họ quan tâm.
 • Danh mục phân loại của bạn được chia thành 3 kho ở California, Texas và Pennsylvania. Tùy thuộc vào những gì mình đặt, khách hàng có thể nhận được món hàng một cách nhanh chóng vì họ sống gần nhà kho ở California hoặc có thể mất nhiều thời gian hơn vì món hàng đến từ Pennsylvania. Sử dụng các nhãn thời gian vận chuyển như "CA", "TX", và "PA" để chỉ định kho hàng nào sẽ chứa mặt hàng. Sau đó, hãy chỉ định thời gian vận chuyển dựa trên khoảng thời gian cần thiết để các mặt hàng đi qua quốc gia. Ví dụ: các mặt hàng của "CA", có thể mất 0-3 ngày để chuyển đến địa chỉ có mã ZIP thuộc Bờ Tây, 4-6 ngày đến Trung Tây và 7-10 ngày cho Bờ Đông.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố