Giới thiệu về các trường hợp bị từ chối do vi phạm về chất lượng dữ liệu sản phẩm

Để đảm bảo sản phẩm hoạt động hiệu quả và mang đến trải nghiệm ưng ý cho người mua sắm, hãy tuân thủ quy cách dữ liệu sản phẩm khi gửi dữ liệu sản phẩm tới Google. Nếu dữ liệu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dữ liệu, thì các sản phẩm và toàn bộ tài khoản Merchant Center của bạn sẽ bị từ chối. Vì các sản phẩm bị từ chối không thể xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm, nên bạn cần phải xác định nguyên nhân bị từ chối, sau đó áp dụng các giải pháp cần thiết để khắc phục vấn đề.

Lưu ý: Vì có sự khác biệt về chính sách ở nhiều quốc gia, nên những sản phẩm mà bạn gửi trong các nguồn cấp dữ liệu có nhiều quốc gia có thể nhận những quyết định từ chối hoặc cảnh báo không giống nhau. Hãy cân nhắc việc điều chỉnh các quốc gia bạn chọn cho nguồn cấp dữ liệu hoặc dùng thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi quảng cáo Mua sắm [shopping_ads_excluded_countries] để loại trừ các quốc gia cho từng sản phẩm riêng lẻ.

Trường hợp sản phẩm bị từ chối

Chúng tôi thường xuyên xem xét từng sản phẩm riêng lẻ được gửi qua nguồn cấp dữ liệu và Content API for Shopping. Nếu dữ liệu bạn cung cấp không khớp với thông tin sản phẩm trên trang web hoặc không tuân thủ đặc tả dữ liệu sản phẩm, những sản phẩm này có thể bị từ chối. Các sản phẩm bị từ chối sẽ ngừng xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí. Nếu muốn đăng lại các sản phẩm này lên quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí, bạn sẽ cần phải kiểm tra các sản phẩm bị từ chối và đảm bảo gửi dữ liệu sản phẩm chính xác.

Việc cần làm

Xem lại thẻ "Vấn đề về mặt hàng" trên trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center để xác định những trường hợp sản phẩm bị từ chối có ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Sử dụng đường liên kết “Tìm hiểu thêm” để tra cứu các bước cụ thể nhằm giải quyết vấn đề.

Để tránh xảy ra trường hợp bị từ chối liên quan đến giá và tình trạng còn hàng, bạn có thể bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng. Đây là tính năng có thể làm giảm nguy cơ xảy ra tình huống từ chối trước sản phẩm do thông tin về giá và tình trạng còn hàng không khớp.

Nếu sản phẩm của bạn bị từ chối, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm rồi gửi lại. Nhớ đảm bảo bạn đã triển khai một giải pháp dài hạn để tránh vi phạm sau này.
  2. Sau khi bạn cập nhật thông tin chính xác cho các sản phẩm bị từ chối rồi tải lên lại, chúng tôi sẽ kiểm tra lại các sản phẩm đó. Thời gian xác minh rằng trường hợp vi phạm về dữ liệu đã được khắc phục có thể mất tới 12 giờ.

Lưu ý: Các sản phẩm bị từ chối sẽ thường xuyên được đánh giá và phê duyệt lại nếu vấn đề đã được giải quyết. Các sản phẩm được tự động phê duyệt lại vẫn có khả năng tiếp tục bị từ chối.

Để khắc phục vấn đề bị từ chối do lớp phủ quảng cáo trên hình ảnh, bạn nên bật công cụ tự động cải thiện hình ảnh. Tính năng này sẽ tìm cách tự động sửa những hình ảnh này bằng cách xóa lớp phủ quảng cáo. Nếu lớp phủ được xóa thành công, hệ thống sẽ thay thế hình ảnh và phê duyệt lại các sản phẩm đó. Tìm hiểu thêm về công cụ tự động cải thiện hình ảnh

Cảnh báo về sản phẩm

Cảnh báo sản phẩm giúp bạn biết được những vấn đề hiện đang kìm hãm hiệu quả hoạt động của quảng cáo và trang thông tin miễn phí hoặc có thể dẫn đến việc tài khoản hoặc sản phẩm bị tạm ngưng trong tương lai nếu bạn không giải quyết các vấn đề đó.

Những sản phẩm thiếu mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) bắt buộc sẽ bị cảnh báo. Các sản phẩm đó sẽ tiếp tục xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí, nhưng hiệu suất có thể bị hạn chế. Các sản phẩm tương tự có mã UPI chính xác sẽ được ưu tiên so với các sản phẩm không có mã UPI chính xác.

Nhớ đảm bảo bạn cung cấp mã UPI chính xác để tăng tối đa hiệu suất cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu xem xét việc đáp ứng các yêu cầu về GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) trong dữ liệu sản phẩm

Bạn có thể phải cung cấp các mã nhận dạng sản phẩm duy nhất tuỳ thuộc vào loại sản phẩm mà bạn gửi (chẳng hạn như thuộc tính MPN [mpn], GTIN [gtin] hoặc thương hiệu [brand]). Đối với một số sản phẩm, bạn sẽ cần dùng thuộc tính GTIN [gtin]. Nếu bạn gửi sản phẩm mà không gửi thuộc tính GTIN [gtin] trong khi thuộc tính này thường là bắt buộc, thì hiệu quả hoạt động của sản phẩm có thể bị hạn chế. Nếu bạn gửi giá trị GTIN không chính xác cho một sản phẩm, thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối.

Nếu cho rằng giá trị GTIN bạn cung cấp là chính xác, bạn có thể yêu cầu xem xét thông qua tài khoản Merchant Center.

Cách yêu cầu xem xét thủ công:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  2. Trong trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào "Sản phẩm" rồi nhấp vào "Tất cả sản phẩm".
  3. Nhấp vào tiêu đề của sản phẩm để xem trang riêng của từng sản phẩm.
  4. Tìm mục “Trạng thái mặt hàng”. Tìm vấn đề "Vi phạm chính sách: Các yêu cầu đối với mã GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) trong dữ liệu sản phẩm", rồi nhấp vào mục "Yêu cầu xem xét" trong cột "Hành động".
  5. Kiểm tra các yêu cầu đối với thuộc tính GTIN [gtin] liên quan đến trường hợp từ chối, sau đó đánh dấu vào hộp để xác nhận rằng bạn đã kiểm tra lại thông tin.
  6. Chọn "Yêu cầu xem xét thủ công".

Quá trình xem xét thủ công có thể mất tới 7 ngày làm việc. Sau khi xem xét xong, các sản phẩm được phê duyệt sẽ có thể xuất hiện trên quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí trong vòng 24 giờ.

Nếu bạn muốn xem báo cáo đầy đủ về các vấn đề liên quan đến GTIN, hãy nhấp vào "Sản phẩm" trên trình đơn điều hướng, rồi nhấp vào mục "Chẩn đoán". Trên thẻ "Vấn đề về mặt hàng", bạn có thể tải báo cáo đầy đủ về từng vấn đề xuống, trong đó có các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false
false