Varsel

I denne brukerstøtten finner du innhold både om Merchant Center Next og den eldre versjonen av Merchant Center. Se etter logoen øverst i hver artikkel for å forsikre deg om at du leser om Merchant Center-versjonen du faktisk bruker. 

Slett Merchant Center-kontoen din

Et egendefinert ikon for artikkeloverskrifter i den eldre versjonen av Merchant Center.

Hvis du ser etter informasjon om hvordan du sletter Merchant Center-kontoen din i Merchant Center Next, kan du klikke her.
 

Du kan slette Merchant Center-kontoen din når som helst.

Hvis du sletter Merchant Center-kontoen din, mister du tilgangen til kontoen umiddelbart. Produktene dine blir også avvist, og Shopping-annonsene og de gratis produktoppføringene dine vises ikke lenger.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du sletter kontoen din, hva du bør vite på forhånd, og hva som skjer når kontoen din blir slettet.

Det å slette Merchant Center-kontoen din er ikke det samme som å fjerne tilgangen til Merchant Center-kontoen din, avslutte Google Ads-kontoen din eller slette Google-kontoen din.

Før du sletter Merchant Center-kontoen din

Når du sletter kontoen din, deaktiverer du tilgangen din til all informasjon og alle transaksjoner. Før du sletter kontoen, bør du

  • laste ned produktinformasjon, rapporter eller andre elementer du ønsker å beholde
  • behandle eller avbryte aktive transaksjoner
Merk: Det anbefales ikke å slette en sperret konto og opprette en ny konto for den samme bedriften. Selv om du sletter en konto, løses ikke problemet med sperringen. Problemet blir rapportert på nytt, og den nyopprettede kontoen kan også kan bli sperret.

Slik fungerer det

Merchant Center-kontoen må slettes av en administratorbruker. Når dette er gjort, varsles brukerne av kontoen via e-post. Alle brukerne mister umiddelbart tilgang til kontoen. Shopping-annonser og andre Merchant Center-funksjoner deaktiveres innen 48 timer. Produktene dine blir avvist, og annonsene og de kostnadsfrie oppføringene dine vises ikke lenger.

Andre produkter du eventuelt har knyttet til denne kontoen, mister tilknytningen.

Sletting av kontoer for flere klienter

  • Hvis du sletter en overordnet konto for flere klienter, avsluttes også alle underkontoene. Brukerne av de overordnede kontoene varsles via e-post, men brukerne av underkontoene varsles ikke.
  • Hvis du bare vil slette en underkonto av en konto for flere klienter, bruker du slettefunksjonen slik du ville ha gjort ellers, på Kontoer-siden for den overordnede kontoen.

Merk: Veiledningen nedenfor gjelder bare for overordnede kontoer for flere klienter (MCA-er). Slettealternativet vises ikke for underkontoer. Hvis du bruker en underkonto, må MCA-eieren slette kontoen på dine vegne.

Veiledning

  1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
  2. Klikk på verktøyikonet Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul], og velg Kontoinnstillinger under «Innstillinger».
  3. Klikk på Kontoinnstillinger.
  4. Velg Slett kontoen.
  5. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen.
  6. Klikk på Slett kontoen.

Når du har slettet kontoen, blir du viderekoblet. Produktene dine blir umiddelbart avvist, og annonsene og de kostnadsfrie oppføringene dine vises ikke lenger.

Du kan når som helst opprette en ny Merchant Center-konto.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny