cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán] (cogs): Định nghĩa

 
Bạn có thể sử dụng thuộc tính cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán] khi báo cáo lượt chuyển đổi với dữ liệu giỏ hàng để nhận báo cáo bổ sung về tổng lợi nhuận. Lưu ý: bạn phải báo cáo thông tin cấp mặt hàng cho từng lượt chuyển đổi của mình để sử dụng loại báo cáo này. 

Trường hợp sử dụng

 
Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm
 
Bạn có thẻ sử dụng thuộc tính này khi báo cáo thông tin mặt hàng đã mua bằng cách sử dụng thẻ trang web toàn cầu. Dữ liệu này dùng để tính tổng lợi nhuận ước tính của các sản phẩm của bạn. Tổng lợi nhuận là chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán (COGS) của bạn. Thông tin bạn chia sẻ với Google về COGS chỉ nhằm mục đích báo cáo và không cần phải chính xác. Bạn chỉ cần cung cấp ước tính sơ bộ về COGS thực tế để có được chỉ báo về số tiền bạn kiếm được thông qua các lượt chuyển đổi. Nếu COGS của bạn thay đổi đối với một sản phẩm nhất định, thì bạn nên cung cấp mức trung bình.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không

 

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Được phân tách bằng văn bản/tab 10.01 USD
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:cost_of_goods_sold>10.01 USD
</g:cost_of_goods_sold>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

 

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu giá trị bạn cung cấp sẽ cần phải đáp ứng. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu này, thì các mặt hàng của bạn có thể không đủ điều kiện để báo cáo và điều này có thể làm cho dữ liệu báo cáo không đầy đủ.

  • Sử dụng đơn vị tiền tệ có mã ISO 4217, ví dụ: "USD".
  • Sử dụng "." thay vì "," để biểu thị dấu thập phân.

Các phương pháp hay nhất

Bạn có thể vượt ra ngoài các yêu cầu cơ bản và tối ưu hóa dữ liệu sản phẩm để tăng hiệu suất với các phương pháp hay nhất.  

  • Sử dụng cùng đơn vị tiền tệ cho COGS mà bạn dùng cho giá được báo cáo trong lượt chuyển đổi. Bằng cách này bạn sẽ tránh được những mâu thuẫn ngẫu nhiên do tỷ giá để chuyển đổi đơn vị tiền tệ. 

Ví dụ

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng 

Product Google Pixel 5” 32GB Khá đen
title [tiêu_đề] Google Pixel 5” 32GB Khá đen
price [giá] 300 USD
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán] 290.00 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố