cost_of_goods_sold [kostnad_för_sålda_varor]: Definition

 
Använd attributet cost_of_goods_sold [kostnad_för_sålda_varor] när du rapporterar konverteringar med kundvagnsdata för att få ytterligare rapportering om bruttovinst. Obs! Du måste rapportera information på varunivå för alla konverteringar för att kunna använda den här typen av rapportering. 

Användningsområde

 
Valfritt för alla produkter
 
Använd det här attributet när du rapporterar information om köpta varor med den globala webbplatstaggen. Informationen används för att beräkna en ungefärlig bruttovinst på dina produkter. Bruttovinsten är skillnaden mellan intäkterna och kostnaden för sålda varor. Informationen som du ger till Google om kostnaden för sålda varor är för rapporteringsändamål och behöver inte vara exakt. Du behöver bara ge en grov uppskattning av den faktiska kostnaden för sålda varor för att få en indikation på hur mycket du har tjänat på konverteringar. Om kostnaden för sålda varor varierar för en viss produkt rekommenderar vi att du anger ett genomsnitt.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Siffror plus valuta (använd ISO 4217)
Upprepat fält Nej

 

Filtyp Exempelpost
Text/tabbavgränsat 100.10 SEK
XML (flöden) <g:cost_of_goods_sold>100.10 SEK
</g:cost_of_goods_sold>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

 

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Det angivna värdet måste uppfylla de här kraven. Om du inte följer kraven kanske varorna inte är kvalificerade för rapportering, vilket kan leda till ofullständig rapporteringsinformation.

  • Använd valutan med ISO 4217-koder, till exempel SEK.
  • Använd ”.” i stället för ”,” som decimaltecken.

Bra metoder

Gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata.  

  • Använd samma valuta för kostnad för sålda varor som du använder för det pris som rapporteras med omvandling. På så sätt undviker du oavsiktliga inkonsekvenser på grund av valutaomvandlingskurser. 

Exempel

Mobiltelefoner eller surfplattor 

Product Google Pixel 5" 32GB Quite Black
title [titel] Google Pixel 5" 32GB Quite Black
price [pris] 3000.00 SEK
cost_of_goods_sold [kostnad_för_sålda_varor] 2900.00 SEK
google_product_category [google_produktkategori] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner]
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt