cost_of_goods_sold [kosten_van_verkochte_goederen] (cogs): definitie

 
Gebruik het kenmerk cost_of_goods_sold [kosten_van_verkochte_goederen] wanneer u conversies met winkelwagengegevens rapporteert om aanvullende rapportage over de brutowinst te krijgen. Opmerking: U moet voor al uw conversies op artikelniveau informatie rapporteren om dit type rapportage te gebruiken. 

Wanneer te gebruiken

 
Optioneel voor alle producten
 
Gebruik dit kenmerk bij het rapporteren van informatie over gekochte artikelen met behulp van de algemene sitetag. Deze gegevens worden gebruikt om een ​​geschatte brutowinst van uw producten te berekenen. Brutowinst is het verschil tussen uw opbrengst en de kosten van verkochte goederen (COGS). De informatie die u met Google deelt met betrekking tot de COGS is voor rapportagedoeleinden en hoeft niet exact te zijn. U hoeft alleen een ruwe schatting te geven van uw werkelijke COGS om een ​​indicatie te krijgen van de winst die u heeft gemaakt via conversies. Als uw COGS voor een bepaald product varieert, raden we u aan een gemiddelde op te geven.

Indeling

Hanteer de volgende indelingsrichtlijnen zodat we de door u ingediende gegevens begrijpen: 

Type Aantal plus valuta (gebruik ISO 4217)
Herhaald veld Nee

 

Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekst/door tabs gescheiden 10.01 EUR
XML (feeds) <g:cost_of_goods_sold>10.01 EUR
</g:cost_of_goods_sold>


Voor informatie over de API-indeling raadpleegt u Content API for Shopping.

 

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van duidelijke gegevens te voorzien.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan uw opgegeven waarde moet voldoen. Als u deze vereisten niet naleeft, komen uw artikelen mogelijk niet in aanmerking voor rapportage, wat kan resulteren in onvolledige rapportagegegevens.

  • Gebruik de valuta met ISO 4217-codes, zoals 'USD'.
  • Gebruik '.' in plaats van ',' om een ​​decimaal aan te geven.

Praktische tips

Gebruik deze praktische tips om een stap verder te gaan dan de basisvereisten en uw productgegevens te optimaliseren voor de beste resultaten.  

  • Gebruik de valuta voor COGS die u ook gebruikt voor de prijs die wordt gerapporteerd in de conversie. Op deze manier voorkomt u onbedoelde inconsistenties als gevolg van wisselkoersen. 

Voorbeelden

Mobiele telefoons of tablets 

Product Google Pixel 5" 32 GB Zwart
title [titel] Google Pixel 5" 32 GB Zwart
price [prijs] 300,00 EUR
cost_of_goods_sold [kosten_van_verkochte_goederen] 290,00 EUR
google_product_category [google_productcategorie] Elektronica > Communicatie > Telefonie > Mobiele telefoons
 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen