tax_category [skattekategori]: Definition

Med attributet tax_category [skattekategori] kan du organisera dina produkter enligt anpassade skatteregler. Till exempel är vissa klädesplagg befriade från skatt i vissa stater och vissa produkter har lägre skattesats än normalt. Använd det här attributet för att säkerställa att produkten visas med rätt skattesats.

Användningsområde

Valfritt för alla produkter.

Om du vill ange olika skattesatser för specifika produktgrupper kan du använda tax_category [skattekategori] till att sätta etiketter på produkter, t.ex. ”färskvaror” eller ”kläder”.  Om du skickar in det här attributet kan det användas för att ändra de skatteinställningar du har angett på ditt Merchant Center-konto för de delstater som du har konfigurerat skattesatser för.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ Sträng (Unicode-tecken. Rekommenderas: endast ASCII)
Gränsvärde 1–100 tecken
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

Kläder

XML-feeds <g:tax_category>apparel [kläder]</g:tax_category>

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter och får det bästa resultatet från dina annonser.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

  • Matcha de inskickade kategorinamnen med namnen som anges i avsnittet Skattekategori i Merchant Center. Kategorinamn som inte matchar behandlas inte.
  • Följ lokala lagar när du skickar in skatteinformation. 

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Andra länder än USA

Använd inte attributet tax_category [skattekategori] när du är inriktad på länder som inte är USA. Läs mer om skatteinställningar.

Exempel

Anpassad skattesats på delstatsnivå

Attributet tax_category [skattekategori] kan användas för att ange anpassade skattesatser för varor på delstatsnivå. Till exempel, om en delstats skattesats normalt sett är 7,0 %, men klädförsäljning aldrig beskattas, gör du följande: 
  1. Lägg till värdet ”kläder” i attributet tax_category [skattekategori] för alla klädesplagg som är befriade från skatt. 
  2. Ange en skattesats på 0,0 % för etiketten ”kläder” i Merchant Center i den delstat som kräver det. 
Obs! Om inte annat anges gäller den särskilda skattesatsen för ”kläder” endast i just den delstaten.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt