tax_category [kategória_dane]: definícia

Atribút tax_category [kategória_dane] vám umožňuje zorganizovať svoje výrobky podľa vlastných daňových pravidiel. Niektoré oblečenie môže byť napríklad v niektorých štátoch oslobodené od dane a pre niektoré výrobky platia nižšie sadzby dane. Vďaka tomuto atribútu sa pre váš výrobok zobrazí správna sadzba dane.

Kedy ich použiť

Nepovinné pri všetkých výrobkoch.

Ak chcete nastaviť iné sadzby daní pre konkrétne skupiny výrobkov, označte ich pomocou atribútu tax_category [kategória_dane] napr. ako „jedlo podliehajúce skaze“ alebo „oblečenie“.  Ak pridáte tento atribút, môžete ho použiť na úpravu nastavení dane, ktoré ste zadali v účte Merchant Center pre štáty, pre ktoré ste nakonfigurovali sadzby dane.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Reťazec (Znaky Unicode. Odporúčané: iba kódovanie ASCII)
Obmedzenia 1 – 100 znakov
opakované pole nie
 
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

apparel [odevy]

Informačné kanály XML <g:tax_category>odevy</g:tax_category>

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Priraďte odoslané názvy kategórií k názvom zadaným v sekcii kategória dane v službe Merchant Center. Názvy kategórií, ktoré sa nezhodujú, nebudú spracované.
  • Pri zadávaní daňových informácií dodržujte miestne zákony. 

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Krajiny mimo USA

Atribút tax_category [kategória_dane] nepoužívajte pri zacielení na krajiny mimo USA. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach dane.

Príklady

Vlastná sadzba dane na úrovni štátu

Atribút tax_category [kategória_dane] možno použiť na nastavenie vlastných sadzieb dane pre položky na úrovni štátu. Ak je predajná daň štátu napríklad bežne 7,0 %, ale predaj odevov sa nezdaňuje, môžete postupovať takto: 
  1. K atribútu tax_category [kategória_dane] pridajte hodnotu „odevy“ pre všetky nezdaniteľné kusy oblečenia. 
  2. V službe Merchant Center nastavte pre štítok „odevy“ sadzbu dane 0,0 % pre príslušný štát. 
Poznámka: Ak nie je uvedené inak, táto špeciálna sadzba dane pre „odevy“ sa nepoužije v žiadnom inom štáte.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false