kategória dane [tax_category]

Atribút kategória dane [tax_category] vám umožňuje usporiadať výrobky podľa vlastných daňových pravidiel. Niektoré oblečenie môže byť napríklad v niektorých štátoch USA oslobodené od dane a pre niektoré výrobky platia nižšie sadzby dane. Vďaka tomuto atribútu sa pre váš výrobok zobrazí správna sadzba dane v USA.

Kedy ich použiť

Nepovinné pri všetkých výrobkoch.

Ak chcete nastaviť rôzne sadzby daní pre konkrétne skupiny výrobkov, použite atribút kategória dane [tax_category] a výrobky označte, napríklad „jedlo podliehajúce skaze“ alebo „oblečenie“. Ak zadáte tento atribút, môžete ho použiť na úpravu nastavení dane v účte Merchant Center pre štáty, pre ktoré ste nakonfigurovali sadzby dane.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Reťazec (Znaky Unicode. Odporúčané: iba kódovanie ASCII)
Obmedzenia 1 – 100 znakov
opakované pole nie
 
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

apparel [odevy]

Informačné kanály XML <g:tax_category>odevy</g:tax_category>

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Priraďte odoslané názvy kategórií k názvom zadaným v sekcii kategória dane v službe Merchant Center. Názvy kategórií, ktoré sa nezhodujú, nebudú spracované.
  • Pri zadávaní daňových informácií dodržujte miestne zákony. 

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Krajiny mimo USA

Atribút kategória dane [tax_category] sa používa len na predaj v USA. Tento atribút nepoužívajte pri zacielení na iné krajiny. Prečítajte si viac o nastaveniach dane.

Príklady

Vlastná sadzba dane na úrovni štátu

Atribút kategória dane [tax_category] možno použiť na nastavenie vlastných sadzieb dane pre položky na úrovni štátu. Ak je predajná daň štátu napríklad bežne 7,0 %, ale predaj odevov sa nezdaňuje, môžete postupovať takto:
  1. K atribútu kategória dane pridajte hodnotu „odevy“ pre všetky nezdaniteľné kusy oblečenia.
  2. V službe Merchant Center nastavte pre štítok „odevy“ sadzbu dane 0,0 % pre príslušný štát.
Poznámka: Ak nie je uvedené inak, táto špeciálna sadzba dane pre „odevy“ sa nepoužije v žiadnom inom štáte.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
71525
false
false