Vanliga frågor om att samla in recensioner

Påverkar insamlingen av recensioner via Google Kundrecensioner det befintliga säljaromdömet för min webbplats?

Nej, säljaromdömet för din webbplats påverkas inte av insamlingen av produktrecensioner via Google Kundrecensioner. Produktrecensioner används för att beräkna produktomdömen för de produkter som du säljer på din webbplats och har ingen effekt på säljaromdömet.

Jag lade in den nya koden för att samla in produktrecensioner. När börjar produktomdömen visas med mina annonser?

Produktomdömen börjar påverka dina Shopping-annonser och Shopping-fliken när Google har samlat in produktrecensioner åt dig. Processen för kvalificering börjar med Google tar emot giltiga GTIN-nummer via modulen för deltagande som har placerats på webbplatsen.

Observera att produktomdömen bara visas för en viss produkt när Google har tre recensioner eller mer för produkten. Om en specifik produkt som du har GTIN för inte visar produktomdömen kan det bero på att Google inte har fått tillräckligt med recensioner för produkten. Det kan också uppstå en viss fördröjning från det att en produktrecension samlas in av Google Kundrecensioner till att den visas på sidan med produktinformation för produkten.

Kan jag sluta samla in produktrecensioner via Google Kundrecensioner om jag inte vill använda den här funktionen?

Ja, du behöver inte samla produktrecensioner via Google Kundrecensioner. Om du vill sluta använda den här funktionen kan du när som helst ta bort kodraden ”products” från modulens kodavsnitt. När du tar bort kodraden kommer vi inte längre samla in GTIN från beställningar som gjorts på webbplatsen och du får inte längre produktrecensioner från dina kunder.

Observera att om du väljer att sluta samla in recensioner via Google Kundrecensioner försvinner produktomdömen i dina Shopping-annonser och din produktinformation på Shopping-fliken.

I modulen nedan kan du se den markerade kodraden som du behöver ta bort för att sluta samla in GTIN via Google Kundrecensioner.

<!-- BEGIN GCR Opt-in Module Code -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"
async defer>
</script>

<script>
window.renderOptIn = function() {
window.gapi.load("surveyoptin", function() {
window.gapi.surveyoptin.render(
{
// OBLIGATORISKT
"merchant_id": "
MERCHANT_ID",
"order_id": "
ORDER_ID",
"email": "
CUSTOMER_EMAIL",
"delivery_country": "
COUNTRY_CODE",
"estimated_delivery_date": "
ÅÅÅÅ-MM-DD",

// VALFRITT
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}]

});
});
}
</script>
<!-- END GCR Opt-in Module Code →

Vad händer med befintliga recensioner som har samlats in från min butik om jag vill sluta samla in recensioner via Google Kundrecensioner?

Om du slutar samla in recensioner via Google Kundrecensioner fortsätter befintliga insamlade recensioner att visas i produktinformationen för varje kvalificerad produkt. Produktomdömen försvinner dock från dina Shopping-annonser och din produktinformation på Google.

Kan jag sluta samla säljaromdömen via Google Kundrecensioner, men fortfarande samla in produktomdömen?

Enkäten för produktomdömen är den frivilliga modulen i Google Kundrecensioner, medan huvudmodulen samlar in recensioner som läggs till dina säljaromdömen. Det är inte möjligt att fortsätta samla in produktomdömen via Google Kundrecensioner om du har inaktiverat modulen för att samla in recensioner för säljaromdömen.

Min webbplats använder fortfarande de gamla Trusted Stores-kodavsnitten. Kan jag använda den här nya funktionen för produktrecensioner?

Om webbplatsen fortfarande använder de gamla Trusted Stores-kodavsnitten kan du inte använda den nya funktionen för produktrecensioner förrän du uppdaterar din källkod till det nya kodavsnittet för Google Kundrecensioner. Du måste ta bort både Trusted Stores-modulen och märkeskoden från webbplatsen, sedan följa anvisningarna i guiden för teknisk integrering av Google Kundrecensioner om du vill lägga till det nya modulavsnittet (och eventuellt det nya märkesavsnittet) på din webbplats.

När du har gjort det följer du anvisningarna nedan för att börja använda den nya funktionen för produktrecensioner:

1. I din webbplats källkod letar du reda på den nya modulen för Google Kundrecensioner som visas ovan.

2. Under "opt_in_style" lägger du till den nya raden "products".

// VALFRITT
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}]

Raden ovan anger produkterna i en kunds beställning som en uppsättning JSON "gtin"-objekt i en "products"-matris. Den här raden har bara ett "gtin"-objekt, så det gör det möjligt för Google Kundrecensioner att samla in en enda GTIN för en beställning, oavsett hur många produkter som ingår i beställningen. Om du vill samla in en GTIN för alla produkter i en beställning måste du lägga till kod till din webbplats för att dynamiskt lägga till ett "gtin"-objekt till "products"-matrisen för varje produkt i beställningen.

Till exempel måste en beställning som innehåller två produkter ha ett avsnitt som ser ut så här:

// VALFRITT
"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}]

En beställning som innehåller två produkter ska ha ett avsnitt som ser ut så här:

// VALFRITT
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}, {"gtin":"GTIN3"}]

3. När du har implementerat den nya koden på din webbplats börjar vi samla in GTIN-nummer från beställningar som gjorts på webbplatsen samt recensioner från dina kunder.

Finns det några produkter som inte är kvalificerade för att bli granskade av kunder via Google Kundrecensioner?

Ja, det finns produkter som inte är kvalificerade att bli recenserade av kunder via Google Kundrecensioner. Vi skapar endast produktundersökningar för produkter som har en giltig GTIN och matchas till en produkt i Shopping-katalogen.

De produkter som jag säljer har inte GTIN. Kan jag fortfarande samla in produktrecensioner via Google Kundrecensioner?

Dina produkter måste ha GTIN om du ska kunna samla in produktrecensioner via Google Kundrecensioner. Vi skapar endast produktundersökningar för produkter som har en giltig GTIN och matchas till en produkt i Shopping-katalogen. Du kan dock fortsätta använda Google Kundrecensioner för att samla in säljarrecensioner som hjälper dig att få ett säljaromdöme för din webbplats.

Vad är definitionen av en giltig GTIN?

Enligt Google Kundrecensioner är en GTIN giltig om den är korrekt formaterad i enlighet med internationella standarder och motsvarar befintlig produktinformation i Shopping-katalogen.

Vilka typer av GTIN-format stöds av Google Kundrecensioner?

Det finns olika GTIN-format som överensstämmer med internationella standarder: GTIN-12, GTIN-14, UPC, EAN, etc. Alla dessa GTIN-format stöds av Google Kundrecensioner.

Vad händer när en kund köper flera produkter med giltiga GTIN i en enda beställning?

När en kund köper flera produkter med giltiga GTIN i en enda beställning får de bara en produktundersökning för varje beställning de gör. Google väljer vilka GTIN som undersöks, och urvalet ändras sannolikt med tiden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt