Local inventory ads onboarding guide

אימות הדף 'מידע כללי' (מדינות באירופה בלבד)

  זהו שלב 2ב בהגדרת מודעות מלאי של חנויות מקומיות.

אם נרשמתם לתוכנית של מודעות מלאי של חנויות מקומיות במדינות באירופה, עליכם לשלוח דף 'מידע כללי'. 

לדף המידע הכללי יש דרישות ספציפיות בהתאם לסעיף 5 של הנחיית האיחוד האירופי בנושא מסחר אלקטרוני, והדרישות האלה האכפות באמצעות חוקים מקומיים. לפי דרישות אלה, דף האינטרנט המתארח בדף המידע הכללי חייב להכיל את המידע הבא:

 • כתובת פיזית
 • פרטים ליצירת קשר, כגון מספר טלפון ו/או כתובת אימייל
 • המיקום שבו החברה רשומה
 • פרטי רישום, רישיון או הרשאה ספציפיים לתעשייה

אפשר להשתמש בדף הזה גם להצגת מידע נוסף או מידע נדרש לפי החוקים המקומיים.

כדי לשלוח את הדף 'מידע כללי', מבצעים את השלבים הבאים:

 1. נכנסים ל חשבון Merchant Center.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים , ובקטע "כלים" בוחרים באפשרות הגדרת מודעות מלאי של חנויות מקומיות.
 3. לוחצים על העמודה של המדינה שלכם.
 4. מוסיפים את כתובת הדף 'מידע כללי' בשדה הטקסט.
 5. לוחצים על שמירה.

בדיקת סטטוס הדף 'מידע כללי'

Google בודקת את דף האינטרנט שמתארח בדף 'מידע כללי' שלכם כדי לוודא שהוא תואם לדרישות בנושא הדף 'מידע כללי'. תהליך הבדיקה עשוי להימשך עד שבוע. 

כדי לראות את סטטוס הבדיקה, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. נכנסים ל חשבון Merchant Center.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים , ובקטע "כלים" בוחרים באפשרות הגדרת מודעות מלאי של חנויות מקומיות.
 3. לוחצים על עמודת התוכנית של המדינה.
 4. בודקים את הסמל שליד השדה דף 'מידע כללי'.

הסטטוס של הדף 'מידע כללי' יכול להיות: 

 • מאומת: אין צורך בפעולה נוספת. 
 • בהמתנה לאימות מ-Google: מומלץ לחזור ולבדוק שוב בקרוב. הדף 'מידע כללי' נמצא בבדיקה. תהליך זה יכול להימשך עד שבוע.
 • נדחה: הבדיקה של Google דחתה את הדף 'מידע כללי' מפני שדף האינטרנט לא עומד בדרישות. בקשו מאיש הקשר הראשי ומאיש הקשר הטכני המצוינים בהגדרות של חשבון Merchant Center שלכם לבדוק אם קיבלו באימייל פרטים על הבעיות בדף שצריך לפתור. לאחר מכן, שלחו את הדף 'מידע כללי' שוב. 
חשוב לזכור שמודעות מלאי של חנויות מקומיות לא יכולות להופיע במדינות באירופה ללא כתובת מאומתת של דף 'מידע כללי'.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?