Local inventory ads onboarding guide

Ověření stránky Informace (pouze evropské země)

  Toto je krok 2b nastavení reklam využívajících lokálně dostupné zboží.

Pokud program reklam využívajících lokálně dostupné zboží používáte v některé z evropských zemí, musíte si vytvořit stránku Informace. 

Podle článku 5 směrnice EU o elektronickém obchodu (a její implementace do zákonů jednotlivých zemí) musí stránka Informace splňovat konkrétní požadavky. Tyto požadavky uvádějí, že webová stránka hostovaná na vaší stránce Informace musí obsahovat následující údaje:

 • fyzickou adresu,
 • kontaktní údaje, například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,
 • místo, kde je společnost registrována,
 • oborovou registraci, licenci nebo oprávnění.

Na této stránce také můžete zobrazit doplňkové nebo povinné informace podle požadavků místních zákonů.

Vytvoření stránky Informace:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Nástroje vyberte možnost Nastavení reklam využívajících lokálně dostupné zboží.
 3. Klikněte na panel vaší země.
 4. Do textového pole zadejte adresu URL vaší stránky Informace.
 5. Klikněte na Uložit.

Kontrola stavu stránky Informace

Webovou stránku hostovanou na vaší stránce Informace Google zkontroluje, zda vyhovuje příslušným požadavkům. Proces kontroly může trvat až týden. 

Stav kontroly si zobrazíte následovně:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Nástroje vyberte možnost Nastavení reklam využívajících lokálně dostupné zboží.
 3. Klikněte na programový panel vaší země.
 4. Podívejte se na ikonu vedle pole Stránka Informace.

Stav stránky může být: 

 • Ověřeno: Není potřeba žádná další akce. 
 • Čeká na ověření Googlem: Vydržte; probíhá kontrola stránky. Tento proces může trvat až týden.
 • Odmítnuto: Při kontrole Google vaši stránku Informace zamítl, protože webová stránka nesplňuje příslušné požadavky. Informace o problémech, které je třeba vyřešit, byly zaslány na e-mailovou adresu vašeho primárního a technického kontaktu z nastavení účtu Merchant Center. Po vyřešení uvedených problémů stránku Informace znovu odešlete
Připomínáme, že pokud nedojde k ověření adresy URL stránky Informace, nelze reklamy na lokálně dostupné zboží v evropských zemích zobrazovat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?