İlk Katılım Rehberi

Feed oluşturma

creating a feed, sample

Ürün verilerinizi Google Merchant Center'da yüklemek için öncelikle verilerinizi gönderebileceğiniz bir feed oluşturmanız gerekir. Yeni feed'ler için bu adım zorunludur. Bir feed kaydedildikten sonra, tekrar kaydetmek gerekmeden mevcut feed'i güncelleyebilirsiniz.

Birincil feed'ler

Birincil feed, Merchant Center'ın Google'da ürünlerinizi göstermek için kullandığı gerekli veri kaynağıdır. Birincil feed'inizdeki ürün verileri zaten ürün verileri spesifikasyonumuza ve politikalarımıza uyuyorsa yapmanız gereken tek feed işlemi, birincil feed oluşturup göndermek olacaktır. Merchant Center gereksinimlerini karşılamayan ürün verileri, gelişmiş feed özellikleri kullanılarak uyarlanabilir. Bu özelliklerin arasında ek feed'ler de yer alır. Ayrıca, reklamlarınızın performansını artırmak için tamamlayıcı feed'leri kullanarak ürün verilerinizi geliştirebilir veya geçersiz kılabilirsiniz.

Ürün verilerini eklemek veya kaldırmak, dil ile ülke hedeflemeyi ayarlamak ve ürün verileriniz için feed kurallarını belirlemek amacıyla birincil feed'leri kullanın. Birincil feed'ler, ürünleri ekleyip kaldırabilen tek feed türüdür.

Not: Alışveriş reklamları ve yerel envanter reklamları için ayrı birincil feed'ler gönderiyorsanız her iki feed'de de aynı ürünleri göndermediğinizden emin olun.

Google, tüm ürünlerinizi her iki program için de tek bir feed'de göndermenizi önerir. Yeni oluşturulan feed'ler için geçerli tüm feed hedefleri feed oluşturma sırasında seçilebilir. Mevcut feed'ler için ek bir hedef olarak yerel envanter reklamlarını etkinleştirmek isterseniz bunu birincil feed ayarları aracılığıyla yapabilirsiniz. Ürünleri alışveriş reklamlarından veya yerel envanter reklamlarından hariç tutmanız gerekiyorsa excluded_destination [hariç_tutulan_hedef] özelliğini kullanabilirsiniz. excluded_destination [hariç_tutulan_hedef] hakkında daha fazla bilgi

3 Ekim 2019 tarihinden önce oluşturduğunuz eski bir ürün feed'iniz varsa bu durum sizin için geçerli değildir. Alışveriş reklamları ve yerel envanter reklamları için uygun olan teklifleri ayrı feed'lerde göndermeye devam edebilirsiniz.

Birincil feed oluşturma
Birincil feed'ler, Google ile feed'ler üzerinden ürünlerinizin reklamını yapmak için oluşturmanız gereken veri kaynaklarıdır. Başlamak için Merchant Center'daki "Ürünler" bölümünün altında bulunan "Feed'ler" bölümüne gidin. Yeni bir birincil feed oluşturmak için birincil feed bölümündeki artı düğmesini tıklayın. Talimatları uygulayın ve verilerinizle ilgili aşağıdaki bilgileri sağlayın:
 • Satış yapılan ülke: Bu feed'de yer alan ürünlerinizin satıldığı ülkedir. Seçilen ülke için yüklenen ürün verileri; feed spesifikasyonları ve politikaları dahil gönderim yaptığınız ülkenin gereksinimlerini karşılamalıdır. Feed'inizi oluşturduktan sonra Feed ayarları sekmesinden başka satış yapılan ülkeler de ekleyebilirsiniz.
 • Dil: Ürün verilerinizin yazıldığı dildir. Desteklediği dil sayısı birden fazla olan bir ülke (Belçika, Kanada veya İsviçre gibi) seçerseniz o ülkede desteklenen dillerin bir listesi gösterilir.
 • Hedef: Veri feed'inizdeki öğeleri kullanabilecek Google programlarını belirlemenize olanak tanıması için Merchant Center'da bir veya daha fazla feed hedefi seçin. Merchant Center hedefleri hakkında daha fazla bilgi
 • Birincil feed adı: Birincil feed'i tanımlamanıza yardımcı olan açıklayıcı bir ad girin. Feed adının, gönderdiğiniz dosyanın adıyla eşleşmesine gerek yoktur.
 • Giriş yöntemi: İhtiyaçlarınıza en uygun olan yöntemi seçin:
  • Google E-Tablolar: Verilerinizi hazır bir Google E-Tablolar şablonundan yararlanarak veya ürün verilerinizle birlikte mevcut bir Google E-Tablosu kullanarak yükleyebilirsiniz. Google E-Tablolar hakkında daha fazla bilgi
  • Planlı getirme: Google, feed'inizi doğrudan sunucunuzdan getirebilir.
  • Yükleme: Dosyaları SFTP, FTP veya Google Cloud Storage aracılığıyla ya da manuel olarak doğrudan Merchant Center'a yükleyin.
  • Web sitesi taraması: Şu anda hesabınızda feed yoksa ve web sitenizde uygun yapılandırılmış veriler varsa Google, ürün verilerinizi almak için web sitenizi tarayabilir. Daha fazla bilgi
 • Dosya adı: Seçtiğiniz giriş yöntemine bağlı olarak, göndereceğiniz dosyanın adını girmeniz istenebilir. Bu ad, oluşturduğunuz dosyanın adıyla tam olarak eşleşmeli ve geçerli bir uzantı içermelidir.

Bilgileri sağlayıp Devam'ı tıkladıktan sonra, yeni oluşturulan birincil feed'inizi Merchant Center hesabınızın "Feed'ler" bölümünde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Bir feed'i manuel olarak getirmek veya yüklemek için feed'inizin İşleme sekmesinde üç nokta simgesini 3 dot icon tıklayın ve açılır menüden yükleme tercihinizi seçin.

Ek feed'ler

Ek feed'ler, birincil feed'lerdeki mevcut ürün verilerine bağlanabilecek ek veya tamamlayıcı verileri sağlar. Ek feed'ler ürün ekleyemez, kaldıramaz veya bağımsız bir feed olarak kullanılamaz. Bunun yerine, mevcut ürün verilerini güncellemek için kullanılır. Ek feed'ler, birden fazla birincil feed'e ek bilgi sağlayabilir.

Ek feed'i, id [no] özelliği üzerinden mevcut birincil feed'e bağlayarak kullanabilirsiniz. Ek feed'lerdeki kimlikler, birincil feed'lerde zaten mevcutsa ek feed'ler yalnızca ürün verilerinizi günceller.

Not:: Büyük/küçük harfe duyarlı olduklarından ek feed'lerdeki id [no] özelliklerinizin birincil feed'lerdeki id [no] özellikleriyle tam eşleştiğinden emin olun

Eski online envanter güncelleme feed'leri 
Fiyatlandırma ve stok durumu güncellemeleri için ayrı bir feed kullanmak istiyorsanız bunu, birincil feed'inizi güncellemek için ek bir feed oluşturup "En yenisini al" kuralını kullanarak yapabilirsiniz. 

İşleyiş şekli

Ek feed oluştururken, feed'lerinizi id [no] özelliğiyle birleştirmek istediğinizi belirtmek için seçiminizi değiştirirsiniz.

Örneğin:

Birincil feed:

id [no] ad fiyat marka
1 gömlek 34 Marka A
2 ayakkabı 55

Marka B

3 yürüyüş botları 100 Marka C
4 pantolon 75 Marka A

Birincil feed ile eşleştirmek için id [no] özelliğini kullanan ek feed:

id [no] custom_label [özel_etiket]
1 İNDİRİM
4 İNDİRİM

Sonuç feed:

id [no] ad fiyat marka custom_label [özel_etiket]
1 gömlek 34 Marka A İNDİRİM
2 ayakkabı 55 Marka B  
3 yürüyüş botları 100 Marka C  
4 pantolon 75 Marka A İNDİRİM
Ek feed oluşturma

Ek feed, birincil feed'inizde eksik olabilecek ek özellikleri (hem gerekli hem de isteğe bağlı) sağlayan ikincil bir veri kaynağı olarak kullanılır. Ek feed'ler temel veri kaynağı olarak kullanılamaz. Ek feed'ler için yaygın kullanım örnekleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Kampanya yönetimi için özel etiketler ekleme veya bunları geçersiz kılma
 • Perakende promosyonları için tanıtım kimlikleri ekleme veya bunları geçersiz kılma
 • Başlıkları geçersiz kılma
 • Belirli ürünleri hariç tutma (excluded_destination [hariç_tutulan_hedef] özelliği aracılığıyla)
 • Eksik GTIN'leri ekleme
 • Yerel envanter reklamları için yerel envanter ürün verileri ekleme.Yerel ürün envanteri feed'leri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tüm ek feed'lerde, id [no] özellik sütununun yanı sıra birincil feed'e bağlamak istediğiniz verilerin bulunduğu en az bir ek sütun yer almalıdır.

Bir ek feed oluşturmak için Merchant Center'dan Ürünler sayfasındaki Feed'ler bölümüne gidin. Yeni bir ek feed oluşturmak için ek feed'ler tablosunun üst kısmındaki Ek feed ekle'yi tıklayın. Talimatları uygulayın ve verilerinizle ilgili aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • Ek feed adı: Ek feed'i tanımlamanıza yardımcı olan açıklayıcı bir ad girin. Ek feed adının, gönderdiğiniz dosyanın adıyla eşleşmesine gerek yoktur.
 • Giriş yöntemi: İhtiyaçlarınıza en uygun olan yöntemi seçin:
  • Google E-Tablolar: Verilerinizi hazır bir Google E-Tablolar şablonundan yararlanarak veya ürün verilerinizle birlikte mevcut bir Google E-Tablosu kullanarak yükleyebilirsiniz. Google E-Tablolar hakkında daha fazla bilgi
  • Planlı getirme: Google, feed'inizi doğrudan sunucunuzdan getirebilir.
  • Yükleme: Dosyaları SFTP, FTP veya Google Cloud Storage aracılığıyla ya da manuel olarak doğrudan Merchant Center'a yükleyin.
 • Dosya adı: Seçtiğiniz giriş yöntemine bağlı olarak, göndereceğiniz dosyanın adını girmeniz istenebilir. Bu ad, oluşturduğunuz dosyanın adıyla tam olarak eşleşmeli ve geçerli bir uzantı içermelidir.
 • Birincil feed'e bağlanma: Ek feed'in ait olduğu herhangi bir birincil feed'i ve ülke/dil kombinasyonunu seçin
 • Getirme planı: Ürün verilerinizin ne zaman getirileceğini planlayın. Bu işlem, verilerinizi manuel olarak yüklemenize gerek kalmadan Merchant Center'ın yeni feed'leri almasını sağlar.

Bir feed'i manuel olarak getirmek veya yüklemek için feed'inizin İşleme sekmesinde yer alan 3 nokta simgesini 3 dot icon tıklayın ve açılır menüden yükleme tercihinizi seçin.

Ek feed'iniz oluşturulduktan ve birincil feed'e bağlandıktan sonra Merchant Center, otomatik olarak bir kural oluşturur. Bu kuralı, Merchant Center'ın "feed kuralları" bölümünde bulabilirsiniz. Kural, sağlanan id [no] değerine göre iki feed'deki ürün verilerini ve ek feed'deki özellik verilerini birbirine bağlar.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın