Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Usuwanie pliku danych lub etykiety pliku danych

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Aby usunąć plik danych, kliknij Produkty w panelu nawigacyjnym na koncie Merchant Center. Następnie wybierz opcję Pliki danych. Po usunięciu danych produktów z konta Merchant Center może minąć godzina, zanim zmiany będą widoczne w reklamach i bezpłatnych informacjach. Jeśli w przypadku usuniętego pliku danych masz włączone zaplanowane pobieranie, nie uruchomi się ono, dopóki plik danych nie zostanie odtworzony.

Instrukcje

Usuwanie pliku danych

  1. Najedź kursorem na plik danych, który chcesz usunąć.
  2. Kliknij ikonę usuwania Delete, która pojawi się w wierszu z tym plikiem danych.

Plik danych zostanie usunięty z listy w sekcji Pliki danych. Usunięcie pliku danych spowoduje usunięcie wszystkich produktów przesłanych jako dane produktów w tym pliku danych. Jeśli chcesz zastąpić stary plik danych nowym, który zawiera podobne dane produktów, musisz przesłać nowy plik danych przed usunięciem starego. Umożliwi to przeniesienie identyfikatorów produktów i powiązanej z nimi historii do nowego pliku danych.

Jeśli chcesz usunąć konkretny produkt z danych produktów, przejdź do sekcji Lista.

Etykiety pliku danych

Wcześniej pliki danych mogły zawierać wiele etykiet i kombinacji językowych („dane – cele”). W przyszłości plik danych będzie mógł zawierać tylko jeden cel danych. Pliki danych zawierające wiele kombinacji etykiety i języka zostaną podzielone na pliki danych, z których każdy będzie zawierał 1 kombinację etykieta pliku danych – język celu danych.

Etykietę pliku danych można usunąć tylko przez usunięcie i ponownie utworzenie pliku danych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6001806273049439727
true