Leveringszones instellen (alleen AU, FR en VS)

In dit artikel leest u hoe u leveringszones instelt.

Hoe het werkt

Leveringszones worden gebruikt om aangepaste regio's te maken, zodat de verzendkosten en bezorgduur nauwkeurig kunnen worden ingesteld voor meerdere verzendservices. 

Voorbeeld

Als u zich aan de oostkust van de Verenigde Staten bevindt, ziet u mogelijk hogere kosten en een langere bezorgduur voor het verzenden van bestellingen naar de westkust. U kunt met deze hogere kosten en langere bezorgduur rekening houden door een specifieke leveringszone in te stellen voor regio's aan de westkust en een langere bezorgduur en hoger verzendtarief aan deze zone te koppelen.

U kunt leveringszones gebruiken om labels voor bezorgduur te maken, zodat u de leveringsdatums nauwkeuriger voor uw klanten kunt inschatten. Meer informatie over het instellen van bezorgduurlabels

Instructies

Een nieuwe leveringszone maken

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon en selecteer vervolgens Verzending en retourzendingen onder 'Tools'.
 3. Klik op Leveringszones voor verzending.
 4. Klik op de plusknop om een nieuwe leveringszone te maken.
 5. Geef een Naam op waaraan u de groep later kunt herkennen.
 6. Selecteer het Land waarop deze zone van toepassing is.
 7. Geef de postcodebereiken op, met één bereik per regel. U heeft de volgende opties:
  1. Een postcode (bijvoorbeeld 75008)
  2. Een postcodereeks (bijvoorbeeld 94002-95460)
  3. Een postcodereeks bestaande uit een voorvoegsel en een jokerteken (*) (bijvoorbeeld 94*)
  4. Een postcodereeks in de vorm van twee voorvoegsels met jokertekens (*), met hetzelfde aantal cijfers voor beide voorvoegsels (bijvoorbeeld 94*-95*)

   Opmerking: 

   Verkopers in de VS moeten postcodes configureren met behulp van bereiken of voorvoegsels. In de VS zijn er namelijk meer dan 41.700 postcodes, maar u kunt maximaal 25.000 postcodes configureren in uw Merchant Center-account. 

 8. Klik op Postcodes toevoegen om ze toe te voegen aan de leveringszone.
 9. Klik op de X naast een postcode om deze te verwijderen of op de prullenbak prullenbak om alle postcodes te verwijderen.
 10. Klik op Opslaan om het maken van de zone te voltooien. U kunt de zone nu gebruiken wanneer u de dimensie Bestemming per postcode gebruikt.

Nadat u een leveringszone heeft gemaakt, ziet u een tabel met alle zones, uit hoeveel locaties (postcodereeksen) ze bestaan en bij hoeveel verzendservices ze worden gebruikt.

Een leveringszone bewerken

 1. Klik op de Naam.
 2. Voer een nieuwe Naam in als u de naam wilt wijzigen.
 3. Voer nieuwe postcodes in met één reeks per regel, net zoals u deed toen u de zone maakte.
 4. Klik op de X naast een postcode om deze te verwijderen of op de prullenbak prullenbak om alle postcodes te verwijderen.
 5. Klik op Opslaan om het bewerken van de zone te voltooien.

Een leveringszone verwijderen

 1. Voordat u een leveringszone uit dit tabblad kunt verwijderen, moet u deze eerst verwijderen uit eventuele verzendservices. Bij de zone wordt dan vermeld dat deze wordt gebruikt bij 0 verzendservices. Zolang de groep wordt gebruikt in een verzendservice, kunt u deze niet verwijderen.
 2. Klik op het vak naast de zone en vervolgens op Verwijderen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen