min_handling time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu], max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]: Định nghĩa

Hãy sử dụng min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] để giúp chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chính xác về thời gian để đưa sản phẩm đến nơi. Thời gian xử lý tối đa và tối thiểu là khoảng thời gian dài nhất và ngắn nhất từ khi đặt hàng cho đến khi vận chuyển sản phẩm.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với Shopping Actions – nếu không được định cấu hình ở cấp độ tài khoản.

Đối với Shopping Actions, bạn phải đưa thời gian xử lý vào Merchant Center. Khi được dùng ở cấp mặt hàng, các thuộc tính min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] đã xác định trong Shopping Actions sẽ được ưu tiên áp dụng so với thời gian xử lý bạn thiết lập trong Merchant Center. 

Không bắt buộc đối với Quảng cáo mua sắm

Nếu bạn đang nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ và muốn hiển thị một phạm vi nhiều khoảng thời gian giao hàng trong quảng cáo của mình thì hãy gửi thông tin này bằng cách sử dụng cả hai thuộc tính min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa].

Nếu bạn gửi thuộc tính min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu] hoặc max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] cho một quốc gia không hiển thị thời gian giao hàng ước tính, thì quảng cáo sẽ hiển thị thời gian giao hàng ước tính trong trường hợp tùy chọn hỗ trợ cho các quốc gia khác được bật.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Số (số nguyên)
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 1
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

 

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 3
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Sử dụng ngày làm việc. Ví dụ: nếu một đơn hàng được khách hàng đặt vào thứ Ba và xuất kho chậm nhất là vào thứ Sáu, thì thời gian xử lý tối đa là 3 ngày.
    • Lưu ý: Theo mặc định, ngày làm việc của bạn sẽ được đặt từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng bạn có thể chỉ định các ngày làm việc khác nhau, bao gồm cả cuối tuần, trong tài khoản Merchant Center.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Nếu sản phẩm của bạn luôn sẵn sàng vận chuyển trong cùng ngày đặt hàng, hãy gửi 0.
  • Nếu sản phẩm của bạn có thể hoặc không sẵn sàng vận chuyển trong cùng ngày, hãy sử dụng 1 hoặc số lớn hơn. Ví dụ: bạn nên nhập một số lớn hơn 0 nếu bạn cho phép đặt hàng sau giờ làm việc.
  • Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi cung cấp một khoảng thời gian thay vì một số cụ thể, bạn có thể sử dụng thuộc tính "max handling time" [thời gian xử lý tối đa] cùng với thuộc tính "min handling time" [thời gian xử lý tối thiểu]. Nếu không muốn sử dụng một khoảng thời gian thì bạn không cần phải sử dụng thuộc tính "min handling time" [thời gian xử lý tối thiểu].
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố