min_handling time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu], max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]: Định nghĩa

Hãy sử dụng min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] để giúp chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chính xác về thời gian để đưa sản phẩm đến nơi. Thời gian xử lý tối đa và tối thiểu là khoảng thời gian dài nhất và ngắn nhất từ khi đặt hàng cho đến khi vận chuyển sản phẩm.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc đối với chương trình Mua trên Google nếu không được định cấu hình ở cấp tài khoản.

Đối với chương trình Mua trên Google, các thuộc tính min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] (được xác định ở cấp mặt hàng) sẽ được ưu tiên so với thuộc tính thời gian xử lý mà bạn đặt trong Merchant Center.

Không bắt buộc đối với Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí

Nếu muốn đăng tốc độ vận chuyển trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí, bạn nên sử dụng các thuộc tính phụ min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] của thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] thay vì dùng các thuộc tính độc lập. Các thuộc tính phụ min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] của thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] cho phép bạn cung cấp thời gian xử lý của từng khu vực và được sử dụng kết hợp với các thuộc tính phụ min_transit_time [thời_gian_vận_chuyển_tối_thiểu]max_transit_time [thời_gian_vận_chuyển_tối_đa] của thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] để cung cấp thời gian giao hàng dự kiến. Tìm hiểu thêm về thuộc tính phí vận chuyển

Hạn chế sử dụng cùng lúc các thuộc tính phụ của thuộc tính phí vận chuyển cho thời gian xử lý và các thuộc tính độc lập cho thời gian xử lý. Đối với quảng cáo và trang thông tin miễn phí, bạn nên sử dụng các thuộc tính phụ của thuộc tính phí vận chuyển. Nếu bạn cung cấp cùng lúc cả hai bộ thuộc tính này cho một sản phẩm, các thuộc tính phụ của thuộc tính phí vận chuyển sẽ được ưu tiên áp dụng so với các thuộc tính độc lập về thời gian xử lý.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số (số nguyên)
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 1
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

 

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 3
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Sử dụng ngày làm việc. Ví dụ: nếu một đơn hàng được khách hàng đặt vào thứ Ba và xuất kho chậm nhất là vào thứ Sáu, thì thời gian xử lý tối đa là 3 ngày.
    • Lưu ý: Theo mặc định, ngày làm việc của bạn sẽ được đặt từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng bạn có thể chỉ định các ngày làm việc khác nhau, bao gồm cả cuối tuần, trong tài khoản Merchant Center.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Nếu sản phẩm của bạn luôn sẵn sàng để vận chuyển trong cùng ngày đặt hàng, hãy gửi 0.
  • Nếu sản phẩm của bạn có thể hoặc không sẵn sàng vận chuyển trong cùng ngày, hãy sử dụng 1 hoặc số lớn hơn. Ví dụ: bạn nên nhập một số lớn hơn 0 nếu bạn chấp nhận các đơn hàng được đặt sau giờ làm việc.
  • Nếu việc cung cấp một khoảng thời gian làm bạn cảm thấy thoải mái hơn so với cung cấp một số cụ thể, bạn có thể sử dụng thuộc tính max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] cùng với thuộc tính min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]. Nếu không muốn diễn tả một khoảng thời gian thì bạn không cần phải sử dụng thuộc tính min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu].
  • Nếu bạn muốn đăng tốc độ vận chuyển lên quảng cáo và trang thông tin miễn phí, hãy sử dụng các thuộc tính phụ của thuộc tính phí vận chuyển cho thời gian xử lý và thời gian vận chuyển, thay vì dùng các thuộc tính độc lập này. Tìm hiểu thêm về thuộc tính phí vận chuyển
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false