min_handling time [วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง] และ max_handling_time [วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง]: คำจำกัดความ

ใช้ min_handling_time [วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง] และ max_handling_time [วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง] เพื่อช่วยให้เราแจ้งข้อมูลที่แม่นยำกับผู้ใช้เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังจุดหมาย วันทำการสูงสุดและขั้นต่ำก่อนจัดส่งคือระยะเวลายาวและสั้นที่สุดระหว่างการสั่งซื้อและการจัดส่งผลิตภัณฑ์

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับ "ซื้อใน Google" หากไม่ได้กำหนดค่าที่ระดับบัญชี

สำหรับ "ซื้อใน Google" แอตทริบิวต์วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] และวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] (ซึ่งกำหนดไว้ที่ระดับสินค้า) จะมีความสำคัญมากกว่าวันทำการก่อนจัดส่งที่กำหนดไว้ใน Merchant Center

ไม่บังคับสำหรับโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรี

หากต้องการแสดงความเร็วในการจัดส่งในโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรี เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] และวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ของแอตทริบิวต์การจัดส่ง [shipping] แทนแอตทริบิวต์แบบสแตนด์อโลน ระบบอนุญาตให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] และวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ของแอตทริบิวต์การจัดส่ง [shipping] สำหรับวันทำการก่อนจัดส่งของภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงใช้ร่วมกับแอตทริบิวต์ย่อยเวลาขนส่งขั้นต่ำ [min_transit_time] และเวลาขนส่งสูงสุด [max_transit_time] ของแอตทริบิวต์การจัดส่ง [shipping] เพื่อระบุเวลานำส่งโดยประมาณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์การจัดส่ง

โปรดอย่าใช้แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งสำหรับวันทำการก่อนจัดส่งและแอตทริบิวต์วันทำการก่อนจัดส่งแบบสแตนด์อโลนพร้อมกัน เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งสำหรับโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรี หากระบุแอตทริบิวต์ทั้ง 2 ชุดสำหรับผลิตภัณฑ์ แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งจะลบล้างแอตทริบิวต์วันทำการก่อนจัดส่งแบบสแตนด์อโลน

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท ตัวเลข (จำนวนเต็ม)
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ฟีดข้อความ 1
ฟีด XML

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

 

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ฟีดข้อความ 3
ฟีด XML

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ใช้วันทำการ เช่น หากลูกค้าสั่งซื้อในวันอังคารและการจัดส่งจะออกจากคลังสินค้าอย่างช้าที่สุดในวันศุกร์ วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่งคือ 3 วัน
    • หมายเหตุ: ระบบจะตั้งค่าวันทำการเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณจะระบุวันทำการอื่นๆ รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ในบัญชี Merchant Center ได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • หากผลิตภัณฑ์พร้อมจัดส่งในวันเดียวกันกับที่สั่งซื้อเสมอ ให้ส่งค่าเป็น 0
  • หากผลิตภัณฑ์อาจหรืออาจไม่พร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน ให้ใช้ 1 หรือจำนวนที่มากกว่า เช่น คุณควรป้อนตัวเลขที่มากกว่า 0 หากอนุญาตให้มีการสั่งซื้อหลังเวลาทำการ
  • หากสะดวกใช้ช่วงมากกว่าตัวเลขเฉพาะ คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ร่วมกับวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] หากไม่ต้องการแสดงช่วง คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอตทริบิวต์วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time]
  • หากต้องการแสดงความเร็วในการจัดส่งสำหรับโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรี ให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งสำหรับวันทำการก่อนจัดส่งและเวลาขนส่งแทนการใช้แอตทริบิวต์แบบสแตนด์อโลนเหล่านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว