วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time], วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time]

ใช้วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] และวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] เพื่อช่วยเราแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทางให้ผู้ใช้ทราบ วันทำการสูงสุดและขั้นต่ำก่อนจัดส่งคือระยะเวลาที่ยาวและสั้นที่สุดระหว่างเวลาที่สั่งซื้อถึงเวลาที่จัดส่งผลิตภัณฑ์

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับ "ซื้อใน Google" หากไม่ได้กำหนดค่าที่ระดับบัญชี

สำหรับ "ซื้อใน Google" แอตทริบิวต์วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] และวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] (ซึ่งกำหนดไว้ที่ระดับสินค้า) จะมีลำดับความสำคัญเหนือวันทำการก่อนจัดส่งที่กำหนดไว้ใน Merchant Center

ไม่บังคับสำหรับโฆษณา Shopping และข้อมูลที่แสดงฟรี

หากต้องการแสดงความเร็วในการจัดส่งในโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรี เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] และวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ของแอตทริบิวต์การจัดส่ง [shipping] แทนแอตทริบิวต์แบบสแตนด์อโลน ระบบอนุญาตให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่งและวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่งของแอตทริบิวต์การจัดส่งสำหรับวันทำการก่อนจัดส่งของภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงใช้ร่วมกับแอตทริบิวต์ย่อยเวลาขนส่งขั้นต่ำ [min_transit_time] และเวลาขนส่งสูงสุด [max_transit_time] ของแอตทริบิวต์การจัดส่งเพื่อระบุเวลานำส่งโดยประมาณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์การจัดส่ง

โปรดอย่าใช้แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งสำหรับวันทำการก่อนจัดส่งและแอตทริบิวต์วันทำการก่อนจัดส่งแบบสแตนด์อโลนพร้อมกัน เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งสำหรับโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรี หากระบุแอตทริบิวต์ทั้ง 2 ชุดสำหรับผลิตภัณฑ์ แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งจะลบล้างแอตทริบิวต์วันทำการก่อนจัดส่งแบบสแตนด์อโลน

ประเภท ตัวเลข (จำนวนเต็ม)
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) 1
XML (ฟีด) <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) 3
XML (ฟีด) <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ใช้วันทำการ เช่น หากลูกค้าสั่งซื้อในวันอังคารและการจัดส่งจะออกจากคลังสินค้าอย่างช้าที่สุดในวันศุกร์ วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่งคือ 3 วัน
    • หมายเหตุ: ระบบจะตั้งค่าวันทำการเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณจะระบุวันทำการอื่นๆ รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ในบัญชี Merchant Center ได้

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • หากผลิตภัณฑ์พร้อมจัดส่งในวันเดียวกันกับที่สั่งซื้อเสมอ ให้ส่งค่าเป็น 0
  • หากผลิตภัณฑ์อาจหรืออาจไม่พร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน ให้ใช้ 1 หรือจำนวนที่มากกว่า เช่น คุณควรป้อนตัวเลขที่มากกว่า 0 หากอนุญาตให้มีการสั่งซื้อหลังเวลาทำการ
  • หากสะดวกใช้ช่วงมากกว่าตัวเลขเฉพาะ คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ร่วมกับแอตทริบิวต์วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] หากไม่ต้องการแสดงช่วง คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอตทริบิวต์วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง
  • หากต้องการแสดงความเร็วในการจัดส่งสำหรับโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรี ให้ใช้แอตทริบิวต์ย่อยการจัดส่งสำหรับวันทำการก่อนจัดส่งและเวลาขนส่งแทนการใช้แอตทริบิวต์แบบสแตนด์อโลนเหล่านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false