min_handling_time [minimal_leveranstid], max_handling_time [maximal_leveranstid]: Definition

Använd min_handling_time [minimal_leveranstid] och max_handling_time [maximal_leveranstid] så att användarna får korrekt information om hur lång tid det tar för en produkt att komma fram till destinationen. Maximal och minimal leveranstid är den längsta och kortaste tiden mellan när en beställning görs och när produkten skickas.

Användningsområde

Obligatoriskt för Shopping Actions – om de inte är konfigurerade på kontonivå.

Hanteringstid måste anges i Merchant Center för Shopping Actions. Attributen min_handling_time [kortaste hanteringstid] och max_handling_time [längsta hanteringstid] som definieras här prioriteras före den hanteringstid som anges i Merchant Center när de används på varunivå. 

Valfritt för Shopping-annonser

Om du riktar in dig på USA och vill ange ett intervall för beräknade leveranstider i dina annonser anger du den här informationen med attributen min_handling_time [kortaste hanteringstid] och max_handling_time [längsta hanteringstid] tillsammans.

Om du skickar attributet min_handling_time [minimal_leveranstid] eller max_handling_time [maximal_leveranstid] för ett land som inte visar beräknad leveranstid, visar dina annonser beräknad leveranstid när stöd för andra länder är aktiverat.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Nummer (heltal)
Upprepat fält Nej
Filformat Exempelposter
Textflöden 1
XML-flöden

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

 

Filformat Exempelposter
Textflöden 3
XML-flöden

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

  • Använd arbetsdagar. Om en kund till exempel gör en beställning på tisdag och leveransen lämnar lagret senast fredag är den längsta hanteringstiden tre dagar.
    • Obs! Som standard är arbetsdagarna inställda på måndag till fredag, men du kan ange andra arbetsdagar (inklusive helger) i ditt Merchant Center-konto.

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

  • Om dina produkter alltid är klara att levereras samma dag som beställningen görs anger du 0.
  • Om det inte är säkert att dina produkter är klara att levereras samma dag anger du 1 eller ett högre värde. Du ska till exempel ange ett värde som är större än 0 om du tillåter att beställningar görs efter öppettider.
  • Om du hellre vill ange ett intervall än ett bestämt värde kan du använda attributet max_handling_time [maximal_leveranstid] tillsammans med attributet min_handling_time [minimal_leveranstid]. Om du inte vill ange ett intervall behöver du inte använda attributet min_handling_time [minimal_leveranstid].
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt