Matchat lager: pris

Du behöver ange prisinformation för alla varor i flödet som finns i lager. Du kan lägga in priset direkt i lagerflödet för lokala produkter eller indirekt i det lokala produktflödet.

Fördelar

Lägg till prisinformation för att se till att du kan visa annonser för lokala butikslager för lagret. Ju fler varor du kan visa annonser för, desto större möjligheter har du att generera trafik till butiken.

Så förbättrar du prisinformationen

Se till att du skickar in prisattributet för varje produkt i det lokala produktflödet. Det här attributet anger det nationella priset för produkten, över hela lagret.

Om det finns regionala prisskillnader för en viss produkt lägger du in priset i lagerflödet för lokala produkter. När du lägger in priset i båda dessa flöden har prisinformationen på lagernivå företräde framför den på produktnivå.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?