Fel i strukturerad data i annonser för lokala butikslager

Google identifierar fel i lokala flöden i avsnittet Diagnostik i Merchant Center-kontot. Om du ser fel i flödet är det viktigt att du ser till att du förstår och sedan löser dem. När du övervakar diagnostiken upprätthåller du datakvaliteten, så att den lokala produktinformationen visas på rätt sätt.

I den här artikeln beskriver vi hur du rättar till fel. Vi förklarar vidare feltyperna:

Så här åtgärdar du ett fel

I de flesta fall kan du åtgärda fel i ett flöde genom att göra något av följande:

  1. Se till att flödesattributen matchar webbplatsattributen.
  2. Se till att din strukturerade data uppfyller Googles krav på strukturerad data.
  3. Lägg till strukturerad data för varje typ av obligatoriskt attribut, om du inte redan har gjort det.

Feltypen flödesobjektskonflikt

Den här feltypen uppstår när värden i flöden inte överensstämmer med motsvarande värden på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren eller informationen om hämtning i butik. I tabellen nedan hittar du specifika fel i den här kategorin:

Fel Beskrivning
Tillgänglighetskonflikt

Några av varorna i flödena har värden för tillgänglighet som inte överensstämmer med tillgängligheten på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren.

Läs mer om tillfälligt underkännande av vara på grund av tillgänglighetskonflikt.

Priskonflikt

Några av varorna i flödena har priser som inte överensstämmer med priserna på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren.

Läs mer om tillfälligt underkännande av vara på grund av priskonflikt.

Skickkonflikt Några av varorna i flödena har villkor som inte överensstämmer med villkoren på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren.
Skickkonflikt på målsidan för hämtning i butik Några av varorna i flödena har villkor som inte överensstämmer med villkoren på målsidan för hämtning i butik.
Konflikt gällande strukturerad data om branch code Strukturerad data om branch code för produkterna på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren är felaktig.
Konflikt gällande pickup method Några av varorna i flödena har ett värde för pickup method som inte överensstämmer med värdet för pickup method på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren.
Konflikt gällande pickup method på målsidan för hämtning i butik Några av varorna i flödena har ett värde för pickup method som inte stämmer överens med värdet för pickup method på målsidan för hämtning i butik.
Konflikt gällande pickup SLA Några av varorna i flödena har ett värde för pickup SLA som inte överensstämmer med värdet för pickup SLA på målsidan för det lokala skyltfönstret hos säljaren.
Konflikt gällande pickup SLA på målsidan för hämtning i butik Några av varorna i flödena har ett värde för pickup SLA som inte överensstämmer med värdet för pickup SLA på målsidan för hämtning i butik.

Feltypen ogiltig strukturerad data

Den här typen av fel uppstår när det finns konflikter mellan annoteringarna för strukturerad data i flödena. I tabellen nedan hittar du specifika fel i den här kategorin:

Obs! Ta en titt på giltiga annoteringar för strukturerad data när du behöver lösa den här typen av fel.

Fel Beskrivning
Ogiltig strukturerad data om tillgänglighet Strukturerad data om tillgängligheten för produkter på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren är ogiltig.
Ogiltig strukturerad data om pris Strukturerad data om priset på produkter på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren är ogiltig.
Ogiltig strukturerad data om skick Strukturerad data om skicket på produkter på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren är ogiltig.
Ogiltig strukturerad data om skick på målsidan för hämtning i butik Strukturerad data om skicket på produkter på målsidan för hämtning i butik är ogiltig.
Ogiltig strukturerad data om pickup method

Strukturerad data om pickup method för produkter som visas på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren är ogiltig.

Värdena för availableDeliveryMethod och potentialAction kan vara felaktiga.

Ogiltig strukturerad data om pickup method på målsidan för hämtning i butik Strukturerad data om pickup method för produkter som visas på målsidan för hämtning i butik är ogiltig.
Ogiltig strukturerad data om pickup SLA Strukturerad data om pickup SLA för produkter som visas på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren är ogiltig.
Ogiltig strukturerad data om pickup SLA på målsidan för hämtning i butik Strukturerad data om pickup SLA för produkterna som visas på målsidan för hämtning i butik är ogiltig.

Feltypen strukturerad data saknas

Den här feltypen uppstår när du inte tillhandahåller värden för strukturerad data i ett flöde. I tabellen nedan hittar du specifika fel i den här kategorin:

Fel Beskrivning
Strukturerad data saknas om tillgänglighet Strukturerad data saknas om tillgänglighet för produkter som visas på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren.
Strukturerad data saknas om pris Strukturerad data saknas om pris för produkter som visas på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren.
Strukturerad data saknas om skick Strukturerad data saknas om skick för produkter som visas på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren.
Strukturerad data saknas om branch code Strukturerad data saknas om branch code för produkter som visas på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren.
Strukturerad data saknas om skick på målsidan för hämtning i butik Strukturerad data saknas om skick för produkter på målsidan för hämtning i butik.
Strukturerad data saknas om pickup method Strukturerad data saknas om pickup method för produkter på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren.
Strukturerad data saknas om pickup method på målsidan för hämtning i butik Strukturerad data saknas om pickup method för produkter på målsidan för hämtning i butik.
Strukturerad data saknas om pickup SLA Strukturerad data saknas om pickup SLA för produkter på målsidan för lokalt skyltfönster hos säljaren.
Strukturerad data saknas om pickup SLA på målsidan för hämtning i butik Strukturerad data saknas om pickup SLA för produkter på målsidan för hämtning i butik.
Pickup method saknas Google kan inte aktivera funktionen hämtning i butik för varan förrän vi har attributet pickup method.
Pickup SLA saknas Google kan inte aktivera funktionen hämtning i butik för varan förrän vi har attributet pickup SLA.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?