Nastavení strukturovaných dat ve službě Merchant Center

Tento článek popisuje postup implementace značek strukturovaných dat, které odpovídají vašim produktovým datům. Nejprve si prosím prostudujte článek Značky strukturovaných dat ve službě Merchant Center a zkontrolujte, zda váš web splňuje příslušné požadavky. Obecné pokyny ohledně strukturovaných dat, které se netýkají jen produktových dat ve službě Merchant Center, naleznete v příručce Začínáme služby Schema.org. K řešení problémů spojených se strukturovanými daty a k měření návštěvnosti z vyhledávání a výkonu vaší stránky doporučujeme použít nástroj Search Console.

Začínáme

Abyste do svého webu mohli vložit značky strukturovaných dat, musíte mít přístup k úpravám zdrojového kódu HTML nebo ke konfiguraci šablony vašeho obchodního systému. Značka je poznámka ve formě značky HTML, která upozorní vyhledávač, že se na webu nacházejí produktová data, a umožní systému správnou interpretaci těchto dat. 

Aby prohledávač Google dokázal strukturovaná data vašim produktovým datům správně přiřadit, musí být splněna jedna z následujících podmínek:

  • Na vstupní stránce musí být pouze jedna nabídka.
  • Pokud je na celé stránce více nabídek, pak každá z nich musí být označena kódem SKU nebo GTIN a odpovídající nabídka v produktových informacích v Nákupech Google musí mít stejný kód SKU (atribut id [id]) nebo GTIN (atribut gtin [gtin]). Na stejné vstupní stránce tak můžete zobrazit více variant stejného produktu (například různé velikosti či barvy nebo související produkty).

Nebude-li splněna některá z výše uvedených podmínek, produkty na vstupní stránce nebude možné přiřadit k vašim produktovým datům.

Podrobnější informace ohledně nastavení značek strukturovaných dat na webu naleznete v příručce Začínáme služby Schema.org. Důležité informace týkající se srozumitelnosti a interpretace strukturovaných dat najdete především v části zaměřené na strojově čitelné verze informací

Vkládání značek strukturovaných dat

Abyste do svého webu mohli vložit značky strukturovaných dat, musíte buď upravit stávající kód HTML stránek, nebo vytvořit nový úryvek kódu se značkami. Musíte se také rozhodnout, zda vám bude lépe vyhovovat systém JSON-LD (doporučeno), nebo zda raději použijete mikrodata.

Vložení nového úryvku kódu se značkami strukturovaných dat (doporučeno)

Doporučujeme pomocí systému JSON-LD vytvořit nový úryvek kódu se značkami strukturovaných metadat a použít jej jako doplněk stávajícího kódu HTML, a to především v případě, pokud váš produkt obsahuje varianty. Doplňkový úryvek kódu stojí samostatně mimo kód, který je přístupný uživatelům, a práce s ním je tak jednodušší. Vložením značek strukturovaných metadat, které jsou určeny pro potřeby služby Google, nemusí dojít k žádné změně vizuálních prvků webu. Upozorňujeme ale, že kód, který je zdrojem strukturovaných dat, musí odrážet všechny případné změny v prvcích, které uživatel na vašem webu vidí.

Pokud na svém webu využíváte platformu elektronického obchodu, může být nutné určitým způsobem upravit šablonu nebo kód platformy, abyste mohli strukturovaná data do webu vložit. Váš web také musí podporovat JavaScript, aby bylo možné provádět úpravy na úrovni šablony a stránky.

Příklad

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "image": "http://example.com/test.jpg",  
  "name": "Testovací příklad",
  "description": "Jenom příklad, nic víc",
    "offers": {
    "@type": "Offer",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "199.99"
  }
}
</script>

Mikrodata


<span itemscope itemtype="http://schema.org/Product" class="microdata">
  <meta itemprop="image" content="test.png">
  <meta itemprop="name" content="Testovací příklad">
  <meta itemprop="description" content="Jenom příklad, nic víc">
  <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <meta itemprop="price" content="119.99">
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD">
  </span>
</span>

Značky strukturovaných metadat je možné vložit do libovolného místa zdroje HTML. Všechny vložené značky strukturovaných dat musí být součástí zdrojového kódu HTML z webového serveru; nelze je generovat pomocí Javascriptu po načtení stránky.

Doplnění značek strukturovaných dat do stávajícího obsahu

Pokud se rozhodnete upravit stávající kód HTML, musí být produktová data na vašem webu uzavřena stávajícími značkami HTML. V některých případech může být nutné přidat nové značky HTML. 

Úpravu dat lze většinou provést prostřednictvím změny šablony HTML a obvykle nejsou nutné větší úpravy kódu. Když data doplníte, budou stávající údaje z vašeho webu znovu použity pro značky strukturovaných metadat. 

Příklad

Tento příklad ukazuje produktová data doplněná o značky produktových metadat. Doplněné části jsou zvýrazněny žlutě.

<div class=”product-details” itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <div class=”product-image”>
      <span class=”label”>Image:</span>
      <img itemprop="image" src=”test.png”>
   </div>
   <div class=”product-info”>
      <span class=”label”>Product Name:</span> 
      <span class=”info” itemprop="name">Testovací příklad</span>
   </div>
   <div class=”product-info”>
      <span class=”label”>Description:</span> 
      <span class=”info” itemprop="description">Jenom příklad, nic víc</span>
   </div>
   <div class=”product-info” itemprop="offers" itemscope    
                             itemtype="http://schema.org/Offer">
      <span class=”label”>Price:</span> 
      <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
      <span class=”price”>$<span itemprop="price">119.99</span></span>
   </div>
</div>

Produkty a nabídky

Vaše vstupní stránky musí obsahovat objekt Product [Produkt], který popisuje daný produkt, a v poli offers [nabídky] pak vnořený objekt Offer [Nabídka], který popisuje způsob prodeje daného produktu. 

Upozorňujeme, že desetinné číslice v ceně je třeba oddělit tečkou, nikoli čárkou. Pokud na vstupní stránce uvedete cenu ve více měnách, můžete použít více objektů Offer [Nabídka]. Použijete-li více objektů Offer [Nabídka], musíte také vždy použít atribut priceCurrency [měna_ceny], ve kterém uvedete příslušnou měnu.

Pokud je na vstupní stránce uvedena cena v akci a tuto cenu má uživatel skutečně v danou chvíli zaplatit, pak musí být stejná cena zadána i ve strukturovaných datech.

Důležité upozornění: Některé atributy specifikace produktů nejsou systémem schema.org podporovány. Podrobnější informace naleznete na stránce s podporovanými atributy strukturovaných dat. Chcete-li provádět automatickou aktualizaci položek, je nutné uvést hodnoty price [cena], priceCurrency [měna_ceny]availability [dostupnost].

Otestování značek

Otestujte si implementaci Schema.org pomocí nástroje Search Console nebo Rozšířené výsledky. Navštivte centrum nápovědy nástroje Google Search Console, kde se dozvíte další informace o tom, jak se nástroj používá, jak řešit případné problémy a jak interpretovat výsledky.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory